Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm ...

Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tháng hành động năm 2024

Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy xã Hoằng Phú tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên đợt 2/9 và 7/11/2023 và...

Sáng ngày 5/01/2024, Đảng ủy xã Hoằng Phú tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên đợt 2/9 và 7/11/2022. Đồng thời Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Tiên Bí thư Đảng ủy xã.

Hội Khuyến học xã Hoằng Phú tổ chức Lễ Trao thưởng cho các em đậu Đại học năm học...

Khuyến học, khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta đã tổng kết “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu và thấp hèn”. Xác định việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua xã Hoằng Phú luôn phát huy tốt truyền thống hiếu học của quê hương.