Xây dựng nông thôn mới

ĐỒNG CHÍ LÊ XUÂN THU – TỈNH ỦY VIÊN – BÍ THƯ HUYỆN UỶ - CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TẠI THÔN PHÚ THƯỢNG 1 XÃ HOẰNG PHÚ.

ĐỒNG CHÍ LÊ XUÂN THU – TỈNH ỦY VIÊN – BÍ THƯ HUYỆN UỶ - CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TẠI THÔN PHÚ THƯỢNG 1 XÃ HOẰNG PHÚ.

THÔN PHÚ THƯỢNG 1 XÃ HOẰNG PHÚ: QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2022.

THÔN PHÚ THƯỢNG 1 XÃ HOẰNG PHÚ: QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2022.

THÔN TRỊNH THÔN XÃ HOẰNG PHÚ ĐÓN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÔN NTM KIỂU MẪU NĂM 2021.

THÔN TRỊNH THÔN XÃ HOẰNG PHÚ ĐÓN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN THÔN NTM KIỂU MẪU NĂM 2021.

Hoằng Phú – làm tấm đan và thùng rác hỗ trợ thôn Trịnh Thôn xây dựng thôn kiểu mẫu

Năm 2021, Hoằng Phú chọn thôn Trịnh Thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Tập trung nguồn lực để Trịnh Thôn về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, Hoằng Phú đã huy động tốt xã hội hoá, các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ vật tư, cán bộ công chức xã tập trung lao động, tranh thủ tối đa ngày nghỉ làm tấm đan, thùng đựng rác hỗ trợ cho các hộ trong thôn và những hộ xây dựng vườn mẫu.

Xã Hoằng Phú xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị lâu dài, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCĐ

Xã Hoằng Phú xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị lâu dài, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCĐ

Xã Hoằng Phú về mỗi năm xây dựng 1 thôn nông thôn mới kiểu mẫu

xã Hoằng Phú đã và đang nỗ lực phấn đấu chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường sáng xanh sạch đẹp và xây dựng thành công thôn kiểu mẫu.

Thôn trịnh thôn xã Hoằng phú tích cực xây dựng thôn kiểu mẫu

Thôn trịnh thôn xã Hoằng phú tích cực xây dựng thôn kiểu mẫu