GIẤY MỜI Họp đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đối số 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023, kế hoạch lập hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số cấp xã

Đăng lúc: 16:46:29 28/09/2023 (GMT+7)

GIẤY MỜI Họp đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đối số 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023, kế hoạch lập hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số cấp xã

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc