An ninh - Quốc phòng

UBND xã Hoằng Phú tổ chức khám sơ tuyển quân năm 2024

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN, LỰA CHỌN NAM THANH NIÊN ĐỦ TIÊU CHUẨN SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2024.

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ NHÂN DÂN; DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN; LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ.

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ NHÂN DÂN; DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN; LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ.

Hội đồng NVQS xã Hoằng Phú Khám sơ tuyển thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, ngày 22/10/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sơ tuyển cho 28 thanh niên nằm trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2022

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2022

xã Hoằng Phú tổ chức khai mạc huấn luyện Dân quân bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho đối tượng 4 năm 2021

xã Hoằng Phú tổ chức khai mạc huấn luyện Dân quân bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho đối tượng 4 năm 2021

Công an huyện Hoằng Hóa quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-1 huyện, cùng với lực lượng Công an toàn tỉnh, Công an huyện Hoằng Hóa đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ cùng chung tay, góp sức để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách có hiệu quả, giữ vững an ninh tật tự trên địa bàn huyện.

UBND xã Hoằng Phú tổ chức gặp mặt các nam thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021.

UBND xã Hoằng Phú tổ chức gặp mặt các nam thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021.