Đảng ủy xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đăng lúc: 16:26:52 11/10/2022 (GMT+7)

Đảng ủy xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đảng ủy xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Chiều ngày 7/10/2022, Đảng ủy xã Hoằng Phú đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thành phần tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên BCH Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng, Phó các đoàn thể, cán bộ, công chức xã và toàn thể đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã truyền đạt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp đó Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã;Đồng chí Lê Thị Oanh - Phó Bí thư TT đảng ủy đã thông qua các dự thảo kế hoạch hành động của Đảng ủy về: thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW  ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo kế hoạch hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số  21-NQ/TW  ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thông qua hội nghị học tập, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nội dung chính chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; từ đó vận dụng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào thực tiễn công tác ở địa phương. Sau hội nghị này, các cấp ủy, Đảng viên trên địa bàn xã sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của địa phương, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn./.

                                                                                  Lê Thị Thúy – CCVH-XH

 

  
Các tin khác