Hoạt động HĐND & UBND Xã

Hội Khuyến học xã Hoằng Phú tổ chức Lễ Trao thưởng cho các em đậu Đại học năm học 2023-2024.

Khuyến học, khuyến tài là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ông cha ta đã tổng kết “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu và thấp hèn”. Xác định việc xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua xã Hoằng Phú luôn phát huy tốt truyền thống hiếu học của quê hương.

Xã Hoằng Phú tổ chức Lễ trao bằng mừng thọ năm 2024 cho người cao tuổi.

Quan niệm của người Việt, gia đình nào có phúc, có đức lớn thì ông bà, cha mẹ mới sống thọ. Nên trong làng, trong xã đều kính trọng người cao tuổi. Dân làng xem người cao tuổi như cây cao, bóng cả, các cụ nói mọi người đều nghe. Do đó, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi là dịp con cháu đền ơn, đáp nghĩa, người dân chia vui. Việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi có từ lâu ở nước ta nói chung và xã Hoằng phú nói riêng, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống.

thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo, đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm

thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo, đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm

Dự thảo bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Dự thảo bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xã Hoằng phú tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, với đại biểuHĐND xã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xã Hoằng phú tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, với đại biểuHĐND xã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội Chữ thập đỏ xã Hoằng Phú tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội Chữ thập đỏ xã Hoằng Phú tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19
12