Tin Kinh tế - chính trị

Hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024

Hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2024

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2024

Bảo đảm toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024

Bảo đảm toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024

KẾ HOẠCH Thông tin tuyên truyền và đào tạo tập n về n toàn t ự p nă 2024 trên địa bàn xã

KẾ HOẠCH Thông tin tuyên truyền và đào tạo tập n về n toàn t ự p nă 2024 trên địa bàn xã

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024

THÔNG BÁO Lịch và nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

THÔNG BÁO Lịch và nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Rằm tháng 8 là dịp mọi nhà mua sắm tết trong đó không thể thiếu những chiếc bánh trung thu ( bánh nướng, bánh dẻo..)

Rằm tháng 8 là dịp mọi nhà mua sắm tết trong đó không thể thiếu những chiếc bánh trung thu ( bánh nướng, bánh dẻo..)

XÃ HOẰNG PHÚ KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

XÃ HOẰNG PHÚ KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ MÙA NĂM 2022.

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ MÙA NĂM 2022.

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ XUÂN 2022.

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ XUÂN 2022.

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021
12