XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ NHÂN DÂN; DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN; LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ.

Đăng lúc: 08:35:04 15/11/2022 (GMT+7)

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ NHÂN DÂN; DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN; LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ.

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ NHÂN DÂN; DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN; LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ.

Sáng ngày 14/11/2022, Tại hội trường UBND xã, Hoằng Phú đã Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân; diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã.

1. Các đại biểu dự hội nghị đối thoại.jpg
Các đại biểu dự hội nghị đối thoại

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Công an huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ , cán bộ công chức UBND, cán bộ chuyên trách, trưởng các  đoàn  thể chính trị, Hội đặc  thù, bí thư chi  bộ, trưởng thônhiệu trưởng các nhà trường, trạm y tế và đại diện  nhân dân ở 5 thôn. Đồng chủ trì hội nghị đối thoại có: Đ/c Lê Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đ/c Nguyễn Văn Hồng -  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; Đ/c Dương Công Thịnh - Trưởng  Công an .

2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  và trưởng Công an xã đồng chủ trì và trực tiếp trả lời các ý kiến nhân dân tại buổi đối thoại.jpg
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  và trưởng Công an xã đồng chủ trì và trực tiếp trả lời các ý kiến nhân dân tại buổi đối thoại
 

Tại hội nghị, sau lời khai mạc của Đ/c Lê Đình Ngọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Lê Thị Thu Hằng Phó Chủ tịch UBND  đã báo cáo  khái quát tình hình KTXH  của , đồng chí Dương Công Thịnh - Trưởng  Công an  báo cáo đánh giá tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn  năm 2022. 

4. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình KTXH, QPAN của địa phương.jpg
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng phó Chủ tịch UBND xã báo cáo tình hình KTXH, QPAN của địa phương

 

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 3 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến công tác Đảng trong đó tập trung nâng cao chất lượng Đảng viên trẻ; quy hoạch đất; công tác vệ sinh môi trường, những vướng mắc trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu; quy định xây dựng ở khu đất nghĩa địa … Các ý kiến đưa ra đều có nội dung thông tin rất cụ thể, chi tiết, rõ ràng với thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn, khách quan, vô tư và tinh thần xây dựng.

 Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cũng như các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị đối thoại; Những vấn đề người dân phản ánh, trao đổi tại hội nghị đều được lãnh đạo xã trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

8. Đại biểu Lê Văn Lai phát biểu ý kiến.jpg
 Đại biểu Lê Văn Lai phát biểu ý kiến
9. Đại biểu Lê Bá Tư phát biểu ý kiến.jpg
 Đại biểu Lê Bá Tư phát biểu ý kiến
10. Đại biểu Lê Đình Ba phát biểu ý kiến.jpg
Đại biểu Lê Đình Ba phát biểu ý kiến

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Ngọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận các ý kiến, đề xuất trao đổi, dân chủ, thẳng thắn của Nhân dân đối với Đảng ủy, chính quyền xã. Đồng chí đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân; diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân thực sự là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền; Góp phần cụ thể hóa cơ chế “ Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” theo phương châm “ Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Về những vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng giao nhiệm vụ trực tiếp cho UBND chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới và có báo cáo kết quả thực hiện để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn. 

3. Đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị đối thoại.jpg
Đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư đảng bộ- Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị đối thoại
 

Tại Hội nghị, thay mặt chính quyền địa phương Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và trả lời cụ thể ngay tại hội nghị theo các lĩnh vực trong phạm vi quyền hạn cho phép. Sau khi nghe ý kiến trả lời giải đáp của đồng chí các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí cao và đồng tình ủng hộ với các giải pháp mà cấp ủy, chính quyền xã đưa ra phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã năm 2022.

11. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Chủ tịch UBND xã trả lời các ý kiến của đại biểu.jpg
 Đồng chí Nguyễn Văn Hồng Chủ tịch UBND xã trả lời các ý kiến của đại biểu

Cũng tại hội nghị thay mặt công an huyện Đồng chí Thượng úy Lê Văn Hiệp đã Hướng dẫn các đại biểu tham dự  đưa ra ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã.

7. Đồng chí Lê Văn Hiệp Công an huyện Hướng dẫn và phiếu lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã..jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệp Công an huyện Hướng dẫn và phiếu lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã.
6. Công an huyện Hướng dẫn đại biểu ghi phiếu góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã..jpg
 Đồng chí Lê Văn Hiệp Công an huyện Hướng dẫn và phiếu lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã.

Bế mạc hội nghị, thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương Đồng chí bí thư Đảng ủy kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất chung tay góp sức, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để xây dựng quê hương Hoằng phú ngày càng văn minh, giàu đep; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

  
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc