Đảng bộ xã Hoằng Phú sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 10:00:00 24/05/2023 (GMT+7)

Chiều ngày 24/5/2023, Đảng bộ xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trịnh Thị Quế, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, CT MTTQ huyện; Đ/c Nguyễn Minh Hùng, Huyện ủy viên, CT LĐLĐ huyện; các đ/c đại diện các ban, ngành đoàn thể huyện; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể xã Hoằng phú; các đồng chí bí thư, thôn trưởng, cấp ủy viên các chi bộ.

1. Đại biểu dự hội nghị..jpg
1. Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm nửa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành và Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của UBKT Đảng ủy.

   2. Đc Lê Thị Oanh Phó Bí thư trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025..jpg
2. Đc Lê Thị Oanh Phó Bí thư trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xã Hoằng Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 34 chỉ tiêu chủ yếu đề ra đầu nhiệm kỳ, đến nay có 25/34 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội, 9/34 chỉ tiêu chưa đạt chủ yếu là các mục tiêu phấn đấu đạt đến cuối nhiệm kỳ.

3. Đc Nguyễn Văn Hồng Phó Bí thư, CT UBND xã trình bày Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm BCH.jpg
3. Đc Nguyễn Văn Hồng Phó Bí thư, CT UBND xã trình bày Dự thảo Báo cáo Kiểm điểm BCH

Trên lĩnh vực kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, đến năm 2023 tổng giá trị sản xuất đạt 276.804.000.000 đồng vượt 130% so với đầu nhiệm kỳ; Tốc độ phát triển kinh tế đạt 19,5% đạt 98,4% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với mục tiêu giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,2 triệu đồng/người/năm. Trên địa bàn xã hiện có 15 doanh nghiệp và 1 cụm công nghiệp tạo điều kiện cho gần 200 lao động địa phương có công ăn việc làm, thu nhập ổn định. Công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư được thực hiện tích cực. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải đã đi vào hoạt động nề nếp; đã có 5/5 thôn thực hiện mô hình thu gom rác thải tập trung và vận chuyển ra khỏi địa bàn để xử lý.

4. Đc Nguyễn Xuân Sử Bí thư chi bộ phát biểu tại hội nghị.jpg
4. Đc Nguyễn Xuân Sử Bí thư chi bộ phát biểu tại hội nghị

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công được bảo đảm, số người dân tham gia BHYT đạt 94%; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường, trong nữa nhiệm kỳ đã kết nạp mới 9/15 đảng viên đạt 60% so với chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ xếp loại Chi bô đảng HTXSNV đạt từ 2-3 chi bộ/năm, không có Chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên HTXSNV từ 35 - 40 đồng chí/năm; Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả nhất định, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Đc Trịnh Thị Diệu Bí thư chi bộ trường Mầm non phát biểu tại hội nghị.jpg
5. Đc Trịnh Thị Diệu Bí thư chi bộ trường Mầm non phát biểu tại hội nghị
6. Đc Lê Thị Yến CT MTTQ xã phát biểu tại hội nghị.jpg
6. Đc Lê Thị Yến CT MTTQ xã phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại

7. Đc Trịnh Thị Quế, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, CT MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.jpg
7. Đc Trịnh Thị Quế, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, CT MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Quế, Thường vụ Huyện ủy, CT UB MTTQ huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Hoằng Phú trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể từng năm, chọn khâu đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và nhân dân giữ vững các tiêu chí đã đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng xã Hoằng phú ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

8. Đc Lê Đình Ngọ, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã tiếp thu và giải đáp các ý kiến tại hội nghị.jpg
8. Đc Lê Đình Ngọ, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã tiếp thu và giải đáp các ý kiến tại hội nghị

Thay mặt BCH Đảng ủy xã, đồng chí Lê Đình Ngọ, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và các ý kiến tại hội nghị. Trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng ủy xã Hoằng Phú sẽ tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Nông thôn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng xã thành xã Nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị hóa vào năm 2025./.

Hải Yến – Chủ Tịch MTTQ xã Hoằng Phú./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác