ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG.

Đăng lúc: 10:10:47 04/07/2022 (GMT+7)

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG.

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG.

 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”, những năm qua, Đảng bộ xã Hoằng phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB).

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy trong tháng

Đảng bộ xã hiện có 10 chi bộ, với 325 đảng viên đang sinh hoạt; trong đó, có 5 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ cơ quan. Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng SHCB” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung SHCB”. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 , Đảng ủy xã đã xác định Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngừng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.Từ đó, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt. Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với các chi bộ. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hàng tháng các đồng chí sẽ cùng với cấp ủy chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt, trọng tâm là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Với sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã, vào ngày mùng 3 hàng tháng, tất cả các chi bộ đều nghiêm túc tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Đồng chí Bí thư chi bộ Thôn Trịnh Thôn triển khai Nghị quyết chuyên đề xây dựng Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2021, Đảng ủy xã quyết định chọn thôn Trịnh thôn là 1 trong 5 thôn làm điểm bắt đầu triển khai xây dựng Thôn kiểu mẫu. Thôn Trịnh thôn Với 263 hộ, 887 nhân khẩu, là thôn đầu tiên thực hiện nên kinh nghiệm chưa có các tiêu chí để hoàn thành thì nhiều, vì vậy, trong giai đoạn đầu triển khai, thôn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động sức dân để thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Nhằm giải quyết những khó khăn, tạo sự đồng thuận cao từ trong cấp ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Tại cuộc họp chi bộ để ban hành Nghị quyết tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức phụ trách các tiêu chí đã về dự họp cùng chi bộ để giải quyết những vấn đề còn băn khoăn, lo lắng của cấp ủy, đảng viên trong chi bộ; Trong nội dung SHCB hàng tháng chi bộ thôn Trịnh thôn đã đưa các vấn đề trong xây dựng Thôn kiểu mẫu vào nội dung sinh hoạt. Để mỗi kỳ SHCB đạt hiệu quả, đồng chí Lê Thị Phượng, bí thư chi bộ và các đồng chí trong chi ủy đã tổ chức hội ý, thống nhất các nội dung sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đều dành thời gian bàn bạc, thống nhất ban hành nghị quyết về thực hiện các tiêu chí XD thôn NTM kiểu mẫu, như: Vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông, đóng góp kinh phí để xây dựng chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn, cổng chào thôn... Ngoài ra, chi bộ còn chỉ đạo ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể “đến từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận độngNhân dân chung tay xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ tạo được sự đồng thuận cao, thôn đã vận động Nhân dân đóng góp hơn trên 4 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách huyện 100 triệu đồng, nguồn ngân sách xã 4 tỷ 400 triệu đồng; nguồn lực nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình trong thôn trên 300 triệu đồng (xã hội hoá đầu tư chỉnh trang nhà văn hoá, cổng chào thôn, đường điện chiếu sáng 260,2 triệu đồng, chỉnh trang nhà ở và cải tạo vườn tạp 40,5 triệu đồng…)

Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Trịnh Thôn, thôn đã hoàn thành 14/14 tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu và được Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 26/1/2022 công nhận “thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu” đợt 1 năm 2021 và Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 8/3/2022 công nhận danh hiệu “thôn kiểu mẫu” năm 2021 cho thôn Trịnh Thôn xã Hoằng Phú.

Ảnh 6.jpg

Thôn Trịnh Thôn đạt thôn, nông thôn mới kiểu mẫu

Nền nếp chế độ sinh hoạt, được thực hiện nghiêm túc, theo quy định của Điều lệ Đảng, Sau khi tiếp thu Nghị quyết Đảng ủy hàng tháng, đúng ngày mùng 3 hàng tháng, các chi bộ đồng loạt triển khai sinh hoạt , nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trước khi chi bộ sinh hoạt, các chi uỷ đều tiến hành họp để chuẩn bị nội dung sẽ đưa ra thảo luận, thông qua dự thảo nghị quyết của chi bộ, tại cuộc họp này các chi ủy viên nói thẳng, nói thật; giải quyết những vướng mắc, những chỗ chưa thống nhất giữa các chi ủy viên. Khi chi ủy đã thống nhất, phát ngôn của chi ủy viên phải tuyệt đối chấp hành ý kiến tập thể chi ủy đã kết luận, không được nói, viết ý kiến cá nhân trái với ý kiến tập thể.

Cấp uỷ chi bộ Thôn Trung tây họp để chuẩn bị nội dunghọp chi bộ thường kỳ

Đầu giờ buổi sinh hoạt Bí thư chi bộ bám sát vào tài liệu "Thông báo nội bộ” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, huyện ủy, các chỉ thị, nghị quyết…cấp trên chọn lọc những thông tin nổi bật của đất nước, của tỉnh, của huyện để thông tin tới đảng viên trong chi bộ, chú trọng phân tích những điểm mới, điểm cốt lõi của nghị quyết gắn với liên hệ tình hình thực tế ở địa phương. Do vậy,  đã hạn chế được phương pháp “Đọc nghe” một cách thụ động như trước đây, chất lượng sinh hoạt được nâng lên rõ rệt; nghị quyết chi bộ không còn ban hành dàn trải mà đã chọn được những vấn đề trọng tâm, bức xúc cần giải quyết ở địa phương, ở khu dân cư, đảm bảo được tính khả thi như: Tập trung các nguồn lực để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu; bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường sinh thái; giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội đoàn thể; giữ vững an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ Thôn Trung tây

Trong sinh hoạt đảng viên thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong sinh hoạt chi bộ, thấy rõ  tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để sẵn sàng tâm thế, chủ động chuẩn bị nội dung phát biểu góp ý thật xác đáng vào các quyết định của chi bộ.

Đảng viên tham dự sinh hoạt Chi bộ Thôn Trịnh thôn

Ngoài sinh hoạt thường kỳ, Đảng ủy cũng chỉ đạo các chi bộ tập trung vào sinh hoạt chuyên đề với nội dung sinh hoạt gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trọng tâm đi sâu vào từng mảng công việc thuộc lĩnh vực của chi bộ, của thônnhư: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vệ sinh môi trường; các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung sinh hoạt được cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng ủy viên được phân công phụ trách chuẩn bị chu đáo nên trong sinh hoạt đã tập trung đúng, trúng vào nội dung cần bàn.    Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt, nhất là về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống, ý thức tự phê bình và phê bình được các cấp ủy coi trọng.

Đồng chí Bí thư chi bộ Thôn Phú thượng 1, triển khai Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Do làm tốt công tác quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát đến đến nay việc sinh hoạt định kỳ  và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Các chi bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, khu dân cư 100% các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng đảm bảo 12 kỳ trong năm, bình quân cả năm cho từng kỳ sinh hoạt đạt 90% đảng viên tham dự; đảm bảo 40% số đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt; hầu hết các chi bộ thực hiện nghiêm thời gian sinh hoạt chi bộ thống nhất vào mùng 3 hàng tháng; 100% chi bộ có sổ sách và ghi chép sổ sách đầy đủ ( Bao gồm: sổ ghi biển bản cuộc họp, ghi nghị quyết, sổ đảng viên, sổ thu chi đảng phí, sổ ghi công văn đến…). Năm 2021, 10/10 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trong đó, chi bộ thôn Trịnh Thôn và chi bộ trường Mầm non hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…Năm 2022, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo chi bộ thôn Phú thượng 1 xây dựng thôn kiểu mẫu. Rút kinh nghiệm từ thôn trịnh thôn, ngay từ đầu năm đã được Đảng ủy xã chỉ đạo ra chi bộ Thôn Phú thượng 1 họp cấp ủy, chi bộ để ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng thôn kiểu mẫu, họp dân để bàn bạc dân chủ, những khó khăn, tồn tại của thôn, giải pháp khắc phục khó khăn. Đến nay các tiêu chí đã được hoàn thiện tương đối cơ bản, nhân dân trong thôn thống nhất, đồng tình cao…

Đảng viên tham dự sinh hoạtthường kỳ chi bộ Thôn Phú Trung

Bằng cách làm phù hợp, cùng sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy  tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Đến nay Chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.Qua đó, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./. 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
Các tin khác