Truy cập

Hôm nay:
46
Hôm qua:
146
Tuần này:
1481
Tháng này:
3452
Tất cả:
94441

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên lĩnh vựcMức độ
1TTHC1
2TTHC1
3TTHC1
4THỦ TỤC CÔNG NHẬN HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI; CHI HỘI NÔNG DÂN TỔ CHỨC PHONG TRÀO GIỎI CẤP XÃ2
5Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)2
6Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai tang phí.2
7Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ2
8Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế2
9Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hung2
10Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hung”2
11Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến2
12Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình2
13Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.2
14Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.2
15Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.2
16giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)2
17Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập2
18Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại2
19Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.2
20Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định2
21Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở2
22Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận2
23Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu2
24Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học.2
25Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập2
26Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
27Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2
28Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2
29Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới2
30Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới2
31Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã2
32Công nhận danh hiệu “Công dân gương mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu” học và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa2
33Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã2
34Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã2
35Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã2
36Thủ tục thực hiện việc giải trình2
37Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2
38Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập2
39Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập2
40Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản2
41Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em2
42Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em2
43Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt2
44Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em2
45Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em(cấp xã)2
46Hỗ trợ học văn hóa, học nghề trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2
47Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng"2
48Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”2
49Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 20151
50Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) (cấp huyện) (cấp xã)2
51Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản 2
52Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm2
53Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng2
54Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý2
55Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.2
56Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.2
57Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu2
58Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã2