ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG ...

ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

Tin tức - Sự kiện
ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT...ĐẢNG ỦY XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG ...
HĐND XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 -...HĐND XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
XÃ HOẰNG PHÚ TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ...XÃ HOẰNG PHÚ TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
XÃ HOẰNG PHÚ TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT "MỤC TIÊU KÉP"XÃ HOẰNG PHÚ TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT "MỤC TIÊU KÉP"
XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2022XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KHÁM SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2022
THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ TPHCM...THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ TPHCM VÀ CÁC TỈNH THÀNH ...
Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấnChức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấn
cong khai khai TTHCcong khai khai TTHC
Bà con nhân dân xã Hoằng Phú - Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa...Bà con nhân dân xã Hoằng Phú - Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa thu hoạch lúa chiêm xuân ...
Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa, chúc mừng LĐLĐ huyện Hoằng...Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa, chúc mừng LĐLĐ huyện Hoằng Hóa nhân dịp kỷ ...
TTHCTTHC
Công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã Hoằng PhúCông bố quyết định thành lập chi bộ công an xã Hoằng Phú

Hoằng Phú – làm tấm đan và thùng rác hỗ trợ thôn Trịnh Thôn xây dựng thôn kiểu mẫu

Năm 2021, Hoằng Phú chọn thôn Trịnh Thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Tập trung nguồn lực để Trịnh Thôn về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, Hoằng Phú đã huy động tốt xã hội hoá, các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ vật tư, cán bộ công chức xã tập trung lao động, tranh thủ tối đa ngày nghỉ làm tấm đan, thùng đựng rác hỗ trợ cho các hộ trong thôn và những hộ xây dựng vườn mẫu.