Y tế - Giáo dục

XÃ HOẰNG PHÚ TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT "MỤC TIÊU KÉP"

XÃ HOẰNG PHÚ TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT "MỤC TIÊU KÉP"

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoằng Hóa tổ chức hội thi Bé khỏe - bé thông minh năm học 2021-2021.

Nhằm tạo cơ hội cho trẻ được vui chơi, giao lưu, phát huy năng khiếu, sở trường, góp phần phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, Ngày 25/03/2021, tại trường Mầm Non xã Hoằng Quỳ, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoằng Hóa đã tổ chức hội thi bé khỏe, bé thông minh năm học 2020-2021.