HỘI LHPN XÃ HOẰNG PHÚ RA MẮT CLB “GIA ĐÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NUÔI DẠY CON TỐT” ...

HỘI LHPN XÃ HOẰNG PHÚ RA MẮT CLB “GIA ĐÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NUÔI DẠY CON TỐT” VÀ CLB “VỆ SINH MÔI TRƯỜNG” THÔN TRỊNH THÔN.

Tin tức - Sự kiện
HỘI LHPN XÃ HOẰNG PHÚ RA MẮT CLB “GIA ĐÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG,...HỘI LHPN XÃ HOẰNG PHÚ RA MẮT CLB “GIA ĐÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, NUÔI DẠY CON TỐT” ...
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG...DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP ...
Cán bộ,công chức UBND xã Hoằng Phú thực hiện KH số 276/KH-BCĐTH...Cán bộ,công chức UBND xã Hoằng Phú thực hiện KH số 276/KH-BCĐTH tổ chức hiến máu ...
HOẰNG PHÚ – LÀM TẤM ĐAN VÀ THÙNG RÁC HỖ TRỢ THÔN TRỊNH THÔN XÂY...HOẰNG PHÚ – LÀM TẤM ĐAN VÀ THÙNG RÁC HỖ TRỢ THÔN TRỊNH THÔN XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU
tranh thủ thời tiết thuận lợi, đông đảo bà con nông dân khẩn...tranh thủ thời tiết thuận lợi, đông đảo bà con nông dân khẩn trương tập trung thu ...
Xã Hoằng Phú xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị lâu...Xã Hoằng Phú xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị lâu dài, phân công trách ...
Chức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấnChức năng nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, thị trấn
cong khai khai TTHCcong khai khai TTHC
Bà con nhân dân xã Hoằng Phú - Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa...Bà con nhân dân xã Hoằng Phú - Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa thu hoạch lúa chiêm xuân ...
Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa, chúc mừng LĐLĐ huyện Hoằng...Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa, chúc mừng LĐLĐ huyện Hoằng Hóa nhân dịp kỷ ...
TTHCTTHC
Công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã Hoằng PhúCông bố quyết định thành lập chi bộ công an xã Hoằng Phú

Hoằng Phú – làm tấm đan và thùng rác hỗ trợ thôn Trịnh Thôn xây dựng thôn kiểu mẫu

Năm 2021, Hoằng Phú chọn thôn Trịnh Thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Tập trung nguồn lực để Trịnh Thôn về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, Hoằng Phú đã huy động tốt xã hội hoá, các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ vật tư, cán bộ công chức xã tập trung lao động, tranh thủ tối đa ngày nghỉ làm tấm đan, thùng đựng rác hỗ trợ cho các hộ trong thôn và những hộ xây dựng vườn mẫu.