Hoạt động HĐND & UBND Xã

thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo, đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm

thông báo niêm yết công khai dự thảo báo cáo, đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm

Dự thảo bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Dự thảo bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xã Hoằng phú tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, với đại biểuHĐND xã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xã Hoằng phú tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, với đại biểuHĐND xã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội Chữ thập đỏ xã Hoằng Phú tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội Chữ thập đỏ xã Hoằng Phú tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026
12