Tin Kinh tế - chính trị

HĐND XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

HĐND XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3 KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

XÃ HOẰNG PHÚ TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

XÃ HOẰNG PHÚ TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

tranh thủ thời tiết thuận lợi, đông đảo bà con nông dân khẩn trương tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa để chuẩn bị cho mùa vụ mới.

tranh thủ thời tiết thuận lợi, đông đảo bà con nông dân khẩn trương tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa để chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Hoằng Phú – siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xã Hoằng Phú bên cạnh triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch đã thành lập các chốt kiểm soát tại các tuyến đường liên xã ra vào địa bàn. Hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đã góp phần kiểm soát tốt tình hình, kịp thời ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Hoằng Hóa – hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa 2021, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ.

Xuống đồng từ ngày 7/6, đến thời điểm này, huyện Hoằng Hóa đã gieo cấy xong 6.500 ha lúa vụ mùa, đạt 100% diện tích lúa mùa theo đúng khung thời vụ. Các xã, thị trấn đang chuyển trọng tâm sang tuyên truyền, chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa sau gieo cấy, phấn đấu năng suất đạt 58 tạ/ha trở lên.

Hoằng Hóa – tập trung gieo mạ vụ mùa 2021

Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn huyện trong khi tập trung thu hoạch diện tích lúa chiêm xuân với năng suất đạt cao, bà con nông dân các xã, thị trấn đã khẩn trương sản xuất vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất, trong đó, tập trung cao cho công tác gieo mạ vụ mùa năm 2021.

HOẰNG PHÚ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19, SẴN SÀNG CHO BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

HOẰNG PHÚ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19, SẴN SÀNG CHO BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 – 2026.
12