Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
46/KH-UBND02/06/2023Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Phú
25/KH-UBND02/6/2023Về việc khen thưởng cho 10 hội viên hội người cao tuổi có thành tích trong phong trào “: Tuổi cao gương sáng” Sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2018-2023
42/KH-UBNF16/5/2023Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023
41/KH-UBND16/5/2023Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của xã Hoằng Phú năm 2023
40/KH-UBND16/5/2023Triển khai thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Phú, năm 2023
15/TB-UBND09/05/2023Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cài đặt áp Hoằng hóa s
Số: 22/KH-UBND04/5/2023Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã Hoằng Phú
26/KH-UBND26/4/2023Thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng,hấp dẫn để thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025
15/QD-UBND20/4/2023Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Hoằng Phú
33/KH-UBND06/04/2023Truyên truyền phổ biến pháp luật; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở năm 2023
35/KH-UBND04/04/2023Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024” năm 2023
09/QD-UBND03/4/2023Về việc khen thưởng cho 05 chi hội và 09 cá nhân có thành tích trong công tác hội nông dân Nhiệm kỳ 2018-2023.
77/QĐ-UBND02/4/2023Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Xã Hoằng Phú
05/QD-UBND04/3/2023Ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023
26/KH-UBND24/02/2023Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023
24/KH-UBND23/02/2023Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Hoằng Phú, kỳ 2019-2023
19/KH-UBND19/2/2023Thực hiện việc tự chấp hành, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ xã Hoằng Phú
23/KH-UBNF15/02/2023Tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai nhiệm vụ công tác Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023
113/BC-UBND13/02/2023Kết quả tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
19?KH-UBND09/02/2023Thực hiện việc tự chấp hành, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ xã Hoằng Phú
02/QĐ-UBND04/2/2023Thành lập Ban tổ chức lễ hội kỳ phúc làng Phú Khê năm 2023
115/KH-UBND03/02/2023Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2023
17/KH-UBND03/02/2023Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023
16/KH-UBND03/02/2023Tổ chức hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2023, gắn với diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân
12/KH-UBND19/01/2023Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
11/KH-UBND19/01/2023Tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2023
10/KH-UBND13/01/2023Kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2023
09/KH-UBND13/01/2023Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
08/KH-UBND13/01/2023Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết địnhtrên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023
06/KH-UBND13/01/2023Tổ chức hội nghị triển khai những nội dung Dân bàn, quyết định trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023
4/5
12345