Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
08/QĐ-UBND10/01/2024Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2024
07/QĐ-UBND10/01/2024Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ xã Hoằng Phú 2024
12/TTr-UBND09/01/2024V/v đề nghị phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước,chi ngân sách ngân sách địa phương năm 2024
05/KH-UBND09/01/2024Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách năm 2024
05/KH-UBND09/01/2024Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách năm 2024
05/KH-UBND09/01/2024Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách năm 2024
05/KH-UBND09/01/2024Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách năm 2024
05/KH-UBND09/01/2024Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách năm 2024
05/KH-UBND09/01/2024Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách năm 2024
05/KH-UBND09/01/2024Tự kiểm tra việc thực hiện cải cách năm 2024
04/UBND-TP08/01/2024Về việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
02/BC-UBND08/01/2024Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
203/KH-UBND04/01/2024Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2024
04/KH-UBND04/01/2024Tự kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2024
04/KH-UBND04/01/2024Tự kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2024
04/KH-UBND04/01/2024Tự kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2024
01: /TB-UBND04/01/2024Lịch và nội dung kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
05/QĐ-UBND03/01/2024Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
05/QĐ-UBND03/01/2024Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
05/QĐ-UBND03/01/2024Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
05/QĐ-UBND03/01/2024Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
05/QĐ-UBND03/01/2024Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
05/QĐ-UBND03/01/2024Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
03: /QĐ-UBND03/01/2024Thành lập Đoàn kiểm tra vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
104/KH-UBND02/01/2024Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
04/TB-UBND02/01/2024Lịch tiếp công dân định kỳ Quý, năm 2024 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã
04/TB-UBND02/1/2024LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024
02/KH-UBND02/01/2024Bảo đảm toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
02/KH-UBND02/01/2024Bảo đảm toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội năm 2024
ố: /KH-UBND20/12/2023Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2024
2/5
12345