Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
45/KH-UBND02/6/202308/12/2223Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi” năm 2023
11/KHUBND23/11/2024Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2024
Số 31/KH-UBND04/3/2024Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
Số 57/QĐ-UBND04/03/2024Về việc kiện toàn hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Hoằng Phú
Số 29/KH-UBND01/03/2024Phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với Trường trung học cơ sở; Đoàn thanh niên; Hội liên hiệp phụ nữ xã; Hội cựu chiến binh; Hội nông dân; Câu lạc bộ “Dân vũ VHVN – TDTT– Phụ nữ đưa pháp luật vào cuộc sống”; Câu lạc bộ “ VHVN – TDTT -Tuyên tuyền phổ biến pháp luật – Vệ sinh môi trường” năm 2024 trên địa bàn xã Hoằng Phú
Số 36/BC-UBND01/03/2024Kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023
Số 30/BC-UBND29/02/2024Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tƣ số 09/2021/TT-BTP
26/KH-UBND28/02/2024Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024
số 25/KH-UBND28/02/2024Triển khai thực hiện công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2024
Số 24/KH-UBND28/02/2024Phòng, chống mại dâm trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2024
Số 23/KH-UBND26/02/2024Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024
Số 20/KH-UBND20/02/2024Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Số 118/KH-UBND05/02/202405/02/2024Tổ chức hội nghị đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2024, gắn với di n đàn c ng n ắng nghe i n Nhân dân
22/QĐ-UBND30/01/2024Về việc ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện
08/TB-UBND30/01/2024Thông tin phải được công khai và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định tại điều 7 và điều 17 của Luật tiếp cận Thông tin
07/TB-UBND30/01/2024Công khai các quy định về “ Người được trợ giúp pháp lý”
15/KH-UBND25/01/2024Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, biểu quyết theo quy định trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2024
14/KH-UBND25/01/2024Tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo quy định của pháp luật trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2024
19/QĐ-UBND23/01/2024Về việc phân công cán bộ, công chức phụ trách, theo dõi thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã Hoằng Phú đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
13/KH-UBND23/01/2024Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định trực tiếp trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2024
11/KHUBND23/01/2024Tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2024
10/KH-UBND23/01/2024Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
08/KH-UBND19/01/2024Tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 2024
07/KH-UBND19/01/2024Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024
15/QĐ-UBND16/01/2024Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024
14/QĐ-UBND16/01/2024Về việc kiện toàn tổ hòa giải cở sở thôn Phú Thượng 1
13/QĐ-UBND16/01/2024Về việc Kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật
08/QĐ/UBND10/01/2024Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2024
08/QĐ/UBND10/01/2024Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2024
08/QĐ/UBND10/01/2024Về việc ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2024
1/5
12345