Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
Số 02: /KH-UBND20/12/2023Thông tin tuyên truyền và đào tạo tập n về n toàn t ự p nă 2024 trên địa bàn xã
166/KH-UBND08/12/2023Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
66/QĐ-UBND08/12/2023Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
66/QĐ-UBND08/12/2023Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
75/QĐ-UBND06/12/2023Về việc thành lập Ban chỉ đạo Ghép trường Tiểu học và trường THCS xã Hoằng Phú thành trường TH&THCS Hoằng Phú
Số 182/BC-UBND06/12/2023Kết quả thực hiện Luật tiếp cận thông tin của xã Hoằng Phú năm 2023
180/BC-UBND05/12/2023Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
170/BC-UBND23/11/2023Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững xã Hoằng Phú năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025
1108/UBND-NV19/11/2023tự kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật
165/BC-UBND17/11/2023Kết quả công tác hỗ trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý cho nhân dân khi có nhu cầu
63/KH-UBND14/11/2023Xây dựng mô hình “Triển khai dịch vụ công” trên địa bàn xã Hoằng Phú
50/QĐ-UBND10/11/2023Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
163/QĐ-UBND09/11/2023Kết quả hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
62/KH-UBND06/11/2023Phối hợp giữa UBND và Hội LHPN xã Xây dựng Mô hình Câu lạc bộ “ Tuyên tuyền phổ biến pháp luật – Vệ sinh môi trường- VHVN – TDTT” năm 2023
154/BC-UBND03/11/2023Kết quả công tác tƣ pháp năm 2023 Nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
60/KH-UBND03/11/2023Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn xã Hoằng Phú năm 2023
69/QĐ-UBND31/10/2023Về việc thành lập Ban tổ chức Lễ công bố thôn kiểu mẫu xã Hoằng Phú
68/QĐ-UBND27/10/2023Công nhận danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo rà soát định kỳ cuối năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Phú
66/QĐ-UBND23/10/2023Về việc khen thưởng cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc biểu diễn nghệ thuật trống hội cung đình, hát tuồng và tế nam giao
55/QĐ -UBND12/09/2023V/v bổ sung dự toán chi đầu tư ngân sách xã năm 2023
55/KH-UBND11/09/2023Phối hợp với trường trung học cơ sở xã Hoằng Phú; Đoàn thanh niên; Hội liên hiệp phụ nữ xã; câu lạc bộ “Dân vũ VHVN – TDTT – Phụ nữ đưa pháp luật vào cuộc sống” mở hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
66/QĐ-UBND21/8/2023Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mô hình “Ứng dụng mạng xã hội Zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về ANTT và phòng chống tội phạm” trên địa bàn xã Hoằng Phú, giai đoạn 2023 – 2025
66/QĐ-UBND20/8/2023Về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Ứng dụng mạng xã hội Zalo trong công tác tiếp nhận thông tin về ANTT vàphòng chống tội phạm” trên địa bàn xã Hoằng Phú giai đoạn 2023 - 2025
47/QĐ-UBND18/8/2023Thành lập ban chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3
44/QĐ-UBND01/8/2023Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2023
39/QĐ-UBND21/7/2023Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022
38/QĐ-UBND18/07/2023V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 xã Hoằng Phú
26/QĐ-UBND26/06/2023V/v bổ sung dự toán thu NSNN, chi NSĐP xã Hoằng Phú năm 2023
30/QĐ-UBND22/6/2023Về việc phân công nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Tài chính- Kế toán
29/KH-UBND21/6/2023Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
3/5
12345