Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2020 2025; 2021 - 2026

Đăng lúc: 16:33:03 30/08/2019 (GMT+7)

Chiều ngày 29/8/2019, Huyện ủy Hoằng Hóa phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026.

1. Toàn cảnh buổi lễ.JPG

2. Văn nghệ tại buổi lễ.JPG

Dự lễ bế giảng có đồng chí Thịnh Văn Khoa - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí cán bộ, giảng viên trường Chính trị tỉnh. Phía huyện, có đồng chí Lê Xuân Thu - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Thị Hải - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Trưởng ban chỉ đạo lớp học; các đồng chí Thường vụ huyện ủy; thường trực HĐND huyệnvà 89 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, cơ quan Huyện ủy, UBND huyện, Khối đoàn thể, các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn huyện.

3. Đồng chí Trương Văn Đào - Thường vụ huyện ủy - Trưởng ban tổ chức huyện báo cáo kết quả học tập của lớp.JPG

Đồng chí Trương Văn Đào - Thường vụ huyện ủy - Trưởng ban tổ chức huyện báo cáo kết quả học tập của lớp.
 

Sau hơn 6 tuần học tập, 89 học viên là các cán bộ đang công tác tại các cơ quan khối Đảng- Đoàn thể; khối cơ quan chính quyền; khối cơ quan ngành và khối xã, thị trấn đã được tiếp thu 21 chuyên đề với 03 nhóm kiến thức: Nhóm kiến thức chung: về chủ nghĩa Mác-lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhóm kiến thức chuyên sâu trên các lĩnh vực: về phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển Doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra ở tỉnh Thanh Hóa; về dân tộc, tôn giáo, chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới, vấn đề an ninh phi truyền thống, về cải cách nền hành chính; Nhóm kiến thức rèn luyện phong cách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý: tư duy và tầm nhìn, văn hóa chính trị, quy trình ra quyết định; Nhóm kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy huyện; kỹ năng xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc, trên địa bàn huyện; kỹ năng soạn thảo văn bản và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy huyện, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện Hoằng Hóa.
Ngoài việc học các chuyên đề, các học viên đã được đi nghiên cứu thực tế tại xã Tượng Sơn, huyệnThạchHà, tỉnh HàTĩnh, tìm hiểu, trao đổ về những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là chia sẻ những cách làm hay, các mô hình điển hình trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Lớp học đã tặng cho thôn An Lạc, xã HoằngHải, huyện HoằngHóa số tiền 10 triệu đồng để sơn lại nhà văn hóa thôn.

 

5.JPG

Trong quá trình học tập, các học viên tham gia thảo luận tại lớp và viết bài thu hoạch. Từ những kiến thức học được 100% học viên đã viết 02 bài thu hoạch và đề án cuối khóa với nhiều nội dung gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Theo đánh giá của trường Chính trị tỉnh, nhiều đề án có giá trị thực tiễn cao như: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công tác điều động, luân chuyển cán bộ. Về quản lý nhà nước: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, về cải cách nền hành chính, công tác giải phóng mặt bằng,...
Kết quả học tập, 100% học viên đạt khá, giỏi. Có 84 học viên đạt loại giỏi, chiếm 94,4%, trong đó có 05học viên đạt loại khá, chiếm 5,6%.

8. Đồng chí Thịnh Văn Khoa - Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi lễ.JPG

Đồng chí Thịnh Văn Khoa - Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

9. Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ bế giảng.JPG

Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ bế giảng.
 

Dự và phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, đồng chí Thịnh Văn Khoa – Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh và đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên -Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyệnđã ghi nhận và đánh giá cao kết quả lớp học, sự nỗ lực của mỗi học viên. Các đồng chí nhấn mạnh về vai trò quan trọng của lớp học để dự nguồn ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; dự nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành cấp huyện nhiệm kỳ tới. Đề nghị các học viên gắn lý luận với thực tiễn, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của thế lực thù địch; quyết tâm cao, sáng tạo trong công tác lãnh đạo; có hành động cụ thể, thể hiện sự quyết liệt cũng như năng lực lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ; là những hạt nhân tự giác, tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu thực hiện và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực bồi dưỡng cấp ủy mình đang lãnh đạo, phụ trách; tiếp tục trau dồi tu dưỡng đạo đức; chủ động, tích cực vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, đổi mới tư duy phù hợp với sự vận động phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đã đề ra.
 

 

10. đồng chí Thịnh Văn Khoa – Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh đã trao quyết định công nhận  tập thể lớp học kiểu mẫu cho lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyệ.JPG

Đồng chí Thịnh Văn Khoa – Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh đã trao quyết định công nhận tập thể lớp học kiểu mẫu cho lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện

11. Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã trao giấy khen cho 16 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn.jpg

Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã trao giấy khen cho 16 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn.
 

Tại buổi lễ, đồng chí Thịnh Văn Khoa – Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh đã trao quyết định công nhận tập thể lớp học kiểu mẫu cho lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026. Đồng chí Lê Xuân Thu – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã trao giấy khen cho 16 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026./.

Thanh Hằng – Đài TT Hoằng Hóa

 

Các tin khác