Khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I năm 2021

Đăng lúc: 10:11:09 09/04/2021 (GMT+7)

Sáng ngày 8/4/2021, tại Hội trường cơ quan, Trung tâm chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới khóa I năm 2021.

Toàn cảnh lễ khai giảng.JPG
Toàn cảnh lễ khai giảng
 Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai giảng còn có đồng chí Lê Anh Tuấn – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện, đồng chí Trịnh Thị Quế - Thường vụ huyện ủy – Trưởng Ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện; Phó Chánh văn phòng huyện ủy, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban tuyên giáo huyện uỷ; cán bộ, giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và hơn 60 học viên.
Chương trình và nội dung lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I/2021 gồm 10 nội dung chuyên đề theo quy định và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.  Trong 9 ngày các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người; Quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được tổ chức trao đổi, thảo luận về các chuyên đề, kinh nghiệm thực tế.
 
đồng chí Lê Anh Tuấn – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện phát biểu khai mạc .JPG
đồng chí Lê Anh Tuấn – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện phát biểu khai mạc 
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Anh Tuấn – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm chính trị huyện yêu cầu từng đồng chí đảng viên mới cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc hoàn thành khóa học cũng là một trong những điều kiện bắt buộc để các học viên được xem xét, công nhận đảng viên chính thức; do đó, đồng chí đề nghị các học viên thực hiện tốt nội quy, quy chế học tập của Trung tâm Chính trị huyện đảm bảo yêu cầu theo nội dung và chương trình học tập, cố gắng khắc phục khó khăn đảm bảo thời gian lên lớp, có thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị, tác phong gọn gàng và thực hiện tốt kỷ cương hành chính.
 
đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy phát biểu chỉ đạo lớp học.JPG
đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy phát biểu chỉ đạo lớp học
Về dự khai giảng lớp học, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy yêu cầu các đồng chí học viên nghiêm túc trong quá trình học tập, vận dụng các nội dung được học để thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của người đảng viên trong quá trình học tập, công tác cũng như ở nơi cư trú. Đồng thời, đồng chí đề nghị các giảng viên theo dõi, truyền đạt kiến thức, giải đáp giúp học viên nắm vững kiến thức để vận dụng tốt vào thực tiễn; giúp đỡ, tạo điều kiện cho học viên trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trung tâm./.
Thanh Hằng – Trung tâm VHTT TT&DL huyện 
Các tin khác