Hoằng Hóa – tập trung gieo mạ vụ mùa 2021

Đăng lúc: 10:17:59 22/05/2021 (GMT+7)

Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn huyện trong khi tập trung thu hoạch diện tích lúa chiêm xuân với năng suất đạt cao, bà con nông dân các xã, thị trấn đã khẩn trương sản xuất vụ mùa theo đúng khung lịch thời vụ tốt nhất, trong đó, tập trung cao cho công tác gieo mạ vụ mùa năm 2021.

Bà con nông dân xã Hoàng Xuân tập trung gieo mạ vụ mùa năm 2021.jpg
Bà con nông dân xã Hoàng Xuân tập trung gieo mạ vụ mùa năm 2021


Để tiến độ gieo cấy đạt kế hoạch đề ra, ngay khi chuẩn bị thu hoạch lúa chiêm xuân, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ mùa, tập trung gieo mạ sớm, thu hoạch nhanh diện tích lúa xuân. Các phòng chuyên môn hướng dẫn nông dân cách gieo cấy vụ mùa đảm bảo khung thời vụ và cơ cấu giống, áp dụng các biện pháp canh tác cải tiến, đẩy nhanh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; làm tốt công tác cung ứng giống, đảm bảo chất lượng; chú trọng công tác dự tính, dự báo, giám sát chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại để bảo vệ lúa mùa…
Vụ mùa này, huyện có kế hoạch gieo cấy 6.500 ha lúa, toàn huyện chỉ gieo cấy một trà mùa sớm, đảm bảo cho lúa trổ vào thời điểm an toàn. Thời gian gieo mạ tập trung vào 2 đợt: Đợt 1, thời gian gieo mạ từ 20-25/5/2021. Trên chân đất vàn chủ động nước, sử dụng các giống như: MHC2, Bắc Thịnh, Dự Hương 8, VNR 20, Đài Thơm 8, QR15, TBR89, Hà phát 3, Thiên ưu 8, TBR 225, TBR279, TBR89, Bắc hương 9, Bắc thơm số 7, Q5...; Đợt 2: thời gian gieo mạ từ 25-30/5/2021, sử dụng các giống như: BC15, VT505, Thục hưng 6, Phú ưu 978, SUMO, Thái xuyên 111, TBR1, Nếp các loại.. Đến nay, nhiều địa phương trong huyện đã tiến hành gieo mạ vụ mùa như: Hoằng Xuân, Hoằng Trung, Hoằng Trinh...vv Theo hướng dẫn của UBND huyện, trên cơ sở bộ giống cơ cấu của huyện, mỗi xã chỉ nên cơ cấu 1 đến 2 giống lúa, hướng dẫn cơ cấu giống đến từng thôn, xóm, từng xứ đồng, mỗi vùng chỉ nên cơ cấu một đến 2 giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau; đối với diện tích gieo mạ khay để sử dụng máy cấy, áp dụng với những diện tích chủ động tưới tiêu, thời gian gieo mạ trước khi cấy từ 10 đến 15 ngày, quy vùng cấy máy tập trung.
Với tinh thần khẩn trương, bám sát thời vụ, cho đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân các địa phương trong huyện bên cạnh tập trung gieo mạ vụ mùa đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, huy động nhân lực làm đất, chuẩn bị gieo cấy. Với quyết tâm cao trong sản xuất vụ mùa, toàn huyện phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa 2021 trước ngày 25/6.
Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL