Hoằng Hóa – hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa 2021, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ.

Đăng lúc: 14:26:10 27/06/2021 (GMT+7)

Xuống đồng từ ngày 7/6, đến thời điểm này, huyện Hoằng Hóa đã gieo cấy xong 6.500 ha lúa vụ mùa, đạt 100% diện tích lúa mùa theo đúng khung thời vụ. Các xã, thị trấn đang chuyển trọng tâm sang tuyên truyền, chỉ đạo bà con nông dân chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa mùa sau gieo cấy, phấn đấu năng suất đạt 58 tạ/ha trở lên.

 Ảnh 1.jpg
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, diện tích lúa vụ mùa của huyện được gieo cấy trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, bà con nông dân trong huyện đang tích cực, khẩn trương ra đồng phun thuốc diệt ốc bưu vàng, chăm sóc lúa mùa với mong muốn giành mùa vàng bội thu.
Ảnh 2.jpg
Theo đó, để đảm bảo sản xuất vụ mùa giành thắng lợi, các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo lực lượng bảo nông duy trì mực nước nông mặt ruộng từ 2-3 cm để dưỡng lúa, đồng thời bón thúc lần 1 cho lúa sau khi cấy từ 7 - 10 ngày với phương châm “bón sớm, tập trung, nặng đầu nhẹ cuối”, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh sớm tập trung; Chi nhánh thuỷ lợi Hoằng Hoá phối hợp chặt chẽ với với các xã, thị trấn, điều tiết nước kịp thời, khoa học, đảm bảo đủ nước cho nông dân chăm sóc lúa; Trung tâm DVNN huyện phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, hướng dẫn các biện pháp canh tác, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, quản lý dinh dưỡng và dịch hại ngay từ đầu vụ để nông dân nắm bắt kịp thời, thực hiện có hiệu quả; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp cùng các cơ quan chức năng phân công cán bộ phối hợp cùng cơ sở kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, làm tốt công tác dự báo để phát hiện, xử lý kịp thời sâu bệnh phát sinh bảo vệ lúa mùa.
Bên cạnh đó, thông qua các lớp tập huấn, in phát tờ rơi, qua hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở thôn, Hoằng Hóa cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường hướng dẫn, chuyển giao quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa đến nông dân. Huyện chỉ đạo các đơn vị cung ứng vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chuẩn bị đầy đủ số lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của nông dân, phấn đấu hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, góp phần giành thắng lợi trong sản xuất vụ mùa 2021.
Thanh Quý- Trung tâm VHTTTT&DL