LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Đăng lúc: 16:06:23 24/09/2021 (GMT+7)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Lịch sử hình thành xã Hoằng Phú

 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực hiện chủ trương xoá đơn vị hành chính cấp tổng, thành lập cấp xã thuộc Huyện, Làng Phú khê lúc này gọi là xã Mỹ Phú và vẫn giữ nguyên các thôn cũ.

Do yêu cầu nhiệm vụ kháng chiến, năm 1947 tỉnh quyết định thành lập các liên xã, các xã Mỹ Phú Dương Trang, Dương Lĩnh sát nhập thành xã Hoằng Phú (gồm xã Hoằng Trung và xã Hoằng Kim ngày nay). Đến tháng 7 năm 1953 ,sau khi thực hiện giảm tô, chính quyền cấp xã được cũng cố xã Hoằng Phú được chia thành 3 xã là xã Hoằng Phú, xã Hoằng Kim và xã Hoằng Trung. Tiếp đó tháng 10 năm 1954 sau khi thực hiện cải cách ruộng đất, xã Hoằng Phú được chia thành 2 xã là xã Hoằng Phú và xã Hoằng Quý. Xã Hoằng Phú gồm có 5 thôn, từ đó đến nay ổn định và phát triển với tổng diện tích đất tự nhiên là 409,15 ha. Năm 2017, xã Hoằng Phú được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

* Đặc điểm chính của Đơn vị:

- Vị trí địa lý : Hoằng Phú thuộc 16 xã phía Bắc huyện Hoằng Hóa

+ Phía Bắc giáp xã Hoằng Kim

+ Phía Nam giáp xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hợp

+ Phía Đông giáp xã Hoằng Quý

+ Phía Tây giáp xã Phượng

Toàn xã có 4.470 nhân khẩu với 1.309 hộ, được phân bổ thành 05 thôn, gồm: thôn Trịnh Thôn, Thôn Phú Thượng 1, thôn Phú Thượng 2, thôn Trung Tây và thôn Phú Trung, 05/05 thôn được công nhận là thôn văn hoá cấp huyện, xã được công nhận xã văn hóa.

                        Lê Nhàn Trích Lịch sử  Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân xã Hoằng phú