HOẰNG PHÚ – LÀM TẤM ĐAN VÀ THÙNG RÁC HỖ TRỢ THÔN TRỊNH THÔN XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU

Đăng lúc: 08:42:05 27/09/2021 (GMT+7)

HOẰNG PHÚ – LÀM TẤM ĐAN VÀ THÙNG RÁC HỖ TRỢ THÔN TRỊNH THÔN XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU

HOẰNG PHÚ – LÀM TẤM ĐAN VÀ THÙNG RÁC HỖ TRỢ THÔN TRỊNH THÔN XÂY DỰNG THÔN KIỂU MẪU

Năm 2021, Hoằng Phú chọn thôn Trịnh Thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Tập trung nguồn lực để Trịnh Thôn về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay, Hoằng Phú đã huy động tốt xã hội hoá, các doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ vật tư, cán bộ công chức xã tập trung lao động, tranh thủ tối đa ngày nghỉ làm tấm đan, thùng đựng rác hỗ trợ cho các hộ trong thôn và những hộ xây dựng vườn mẫu.

 Ảnh 1.jpg

Thôn Trịnh Thôn xã Hoằng Phú có 263 hộ với 887 nhân khẩu. Sau khi cho thôn khảo sát diện tích vườn hộ cần cải tạo, tấm đan cần làm cho mỗi vườn mẫu, xã Hoằng Phú đã huy động toàn bộ cán bộ công chức xã tham gia làm tấm đan ngay tại UBND. Cùng với làm tấm đan, Hoằng Phú còn đặt thùng sơn của các hộ gia đình, cá nhân, sau đó, mang về tái chế, phân loại thùng đựng rác hữu cơ – thùng đựng rác vô cơ, quét sơn và bàn giao đến tận hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình sẽ có 2 thùng đựng rác đã được phân loại cụ thể.

Ảnh 2.jpg

Đợt này, Hoằng Phú làm trên 500 thùng đựng rác các loại và trên 800 tấm đan làm lối đi lại cho các hộ xây dựng vườn mẫu. Ban đầu sẽ hỗ trợ trực tiếp cho thôn Trịnh Thôn xây dựng thôn kiểu mẫu trong năm 2021, sau đó, sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các thôn khác theo lộ trình.

Ảnh 3.jpg

Ngoài việc làm tốt các công tác chuyên môn, mỗi cán bộ, công chức xã lại trở thành những người thợ xây dựng, thợ sơn… mục tiêu là hỗ trợ tối đa có thể cho chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương. Cán bộ, Đảng viên đi trước, trở thành những người đầu tầu gương mẫu trong mỗi phong trào đã tạo được sự lan tỏa lớn, khơi dậy được vai trò chủ thể của người dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ảnh 4.jpg

Chủ trương đúng đắn cấp ủy đảng – chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và không ngừng linh hoạt, sáng tạo trong cách làm - không chỉ là những kinh nghiệm đưa đến thành công trong xây dựng NTM mà là bài học quý trong mọi việc, để Hoằng Phú vững vàng đi lên trên con đường CNH, HĐH quê hương, đất nước.