DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOẰNG PHÚ

Đăng lúc: 09:07:59 05/10/2021 (GMT+7)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOẰNG PHÚ

 

                                                                                                                                                                                                                      Mẫu số 04

DANH SÁCH

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO)

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOẰNG PHÚ

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-UBND ngày         /           /202… của UBND xã Hoằng Phú)

     

TT

Họ và tên

Năm sinh

CMND/

Nơi thường trú

Nơi tạm trú (nếu có)

Điện thoại liên hệ

Thời điểm mất việc làm

Số ngày mất việc làm

Thông tin về việc làm của người lao động

Số tiền hỗ trợ đồng

Tài khoản của NLĐ nhận hỗ trợ (Tên TK, số TK, ngân hàng)

Ghi chú

Nam

Nữ

 Thẻ CCCD

(ngày tháng năm)

(ngày)

Thu gom rác, phế liệu không có địa điểm cố định

Bốc vác, vận chuyển hàng hóa

Lái xe mô tô 02 bánh chở khách (xe ôm truyền thống và xe công nghệ), xe xích lô chở khách

Đánh giày, thợ xây, phụ hồ; giúp việc gia đình theo giờ, theo ngày không có địa điểm cố định

Bán lẻ vé số lưu động

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực: Ăn uống, lưu trú, du lịch; cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khoẻ; cơ sở dịch vụ cung cấp dịch vụ không thiết yếu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

I

Thôn Phú Thượng 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Đức Tài

1977

 

38077002232

Phú Thượng 1

 

0365985157

30/8

15

 

 

 

 

 

 

x

750 000

 

 

II

Thôn Trung Tây

2

Lê Đình Biện

1947

 

170029515

Trung Tây

Phú Trung

0362438756

30/8

15

 

 

 

 

 

 

x

750 000

 

 

III

Thôn Phú Trung

3

Trần Thị Thúy Hồng

 

1983

040183001696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lê Văn Hiếu

1981

 

172058137

Phú Trung

 

0944225316

30/8

15

 

 

 

 

 

 

x

750 000

 

 

5

Nguyễn Thị Linh

 

1998

38198003232

Phú Trung

 

0329541928

30/8

15

 

 

 

 

 

 

x

750 000

 

 

6

Nguyễn Thị Dung

 

1988

173003466

Trịnh Thôn

 

0972324027

30/8

15

 

 

 

 

 

 

x

750 000

 

 

Tổng số

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

4 500 000

 

 

Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng

NGƯỜI LẬP

         

TM. UBND XÃ

                         

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
                                       
                                       

Phạm Thị Duyên

         

Nguyễn Văn Hồng