Phổ biến tuyên truyền

ĐỐI THOẠI NĂM 2023 Xã Hoằng phú Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân; diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã.

ĐỐI THOẠI NĂM 2023 Xã Hoằng phú Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân; diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã.

Bài tuyên truyên ngày Pháp luật Việt Nam

Bài tuyên truyên ngày Pháp luật Việt Nam

HƯỚNG DẪN LẬP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN LẬP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRỒNG TRỌT

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRỒNG TRỌT

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

NHỮNG HÀNH VI BỊ CẤM TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

TOÀN VĂN NGHỊ ĐỊNH 61/2023/NĐ-CP NGÀY 16/8/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ.

TOÀN VĂN NGHỊ ĐỊNH 61/2023/NĐ-CP NGÀY 16/8/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ.

GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2023/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

GIỚI THIỆU NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2023/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN LÀ GÌ?

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH, DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN LÀ GÌ?