Phổ biến tuyên truyền

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁO

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁO

Phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng

Phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng

Công khai các quy định về “ Người được trợ giúp pháp lý”

Công khai các quy định về “ Người được trợ giúp pháp lý”

Thông tin phải được công khai và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định tại điều 7 và điều 17 của Luật tiếp cận Thông tin

Thông tin phải được công khai và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định tại điều 7 và điều 17 của Luật tiếp cận Thông tin

ĐỐI THOẠI NĂM 2023 Xã Hoằng phú Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân; diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã.

ĐỐI THOẠI NĂM 2023 Xã Hoằng phú Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân; diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân; lấy ý kiến góp ý đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công an xã.

Bài tuyên truyên ngày Pháp luật Việt Nam

Bài tuyên truyên ngày Pháp luật Việt Nam

HƯỚNG DẪN LẬP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN LẬP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRỒNG TRỌT

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRỒNG TRỌT

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN