DANH BẠ
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ HOẰNG PHÚ
 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Số ĐTDĐ
Gmail
1
Lê Đình Ngọ
Bí thư Đảng ủy
0961885078
 
2
Lê Thị Oanh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND
0961327999
hangocoanhhp@gmail.com
3
Nguyễn Văn Hồng
Phó Bí Đảng ủy – Chủ tịch UBND
0989452379
honghoangkhanh2013@gmail.com
4
Lê Thị Thu Hằng
Phó Chủ tịch UBND
0946166582
trangthu826@gmail.com
5
Lê Bá Toản
Phó Chủ tịch HĐND
0948327563
toanca82@gmail.com
6
Lê Thị Yến
Chủ tịch UBMTTQ
0944418226
yenduyen.hoangphu@gmail.com
7
Lê Ngọc Đông
Chủ tịch hội CCB
0945450855
 
8
Lê Thị Phương
Chủ tịch hội LHPN
0949788485
 
9
Lê Văn Chung
Chủ tịch hội Nông dân
0946788846
 
10
Nguyễn Thùy Loan
Bí thư Đoàn xã
0911459408
thuyloan1691@gmail.com
11
Lê Văn Đức
Chỉ huy trưởng Quân sự
0972347686
lvducthien.1977@gmail.com
12
Nguyễn Thị Thủy
Công chức Tài chính – Kế toán
0913546388
thuytaichinhhoangkim@gmail.com
13
Lê Thị Hồng
Công chức Tài chính – Kế toán
0979920395
hongulsa86@gmail.com
14
Lê Thị Huyên
Công chức Tư pháp – Hộ tịch
0973274345
huyensanh1979@gmail.com
15
Lê Thanh Ưng
Công chức Tư pháp – Hộ tịch
0977493555
 
16
Lê Thị Hiền
Công chức Văn phòng – Thống kê
0858523332
hienvphoangphu@gmail.com
17
Lê Thị Huyền
Công chức ĐCXD-NN&MT
0382493494
lehuyenhpq@gmail.com
18
Lê Thị Thúy
Công chức Văn hóa – Xã hội
0865704565
thuyvanhoangphu@gmail.com
19
Phạm Thị Duyên
Công chức Văn hóa – Xã hội
0855204179
yenduyen.hoangphu@gmail.com