Xã Hoằng Phú sôi nổi tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

Đăng lúc: 00:00:00 14/11/2023 (GMT+7)

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước; Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!"

Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Thực hiện hướng dẫn số 44/HD-MTTQ-BTT, ngày 18/10/2023 của UB MTTQ Huyện Hoằng Hóa về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hoằng Phú đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Ngày hội; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thống nhất về nội dung, hình thức, kinh phí và thời gian tiến hành cho phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi khu dân cư; tham mưu mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của xã về dự Ngày hội; Hướng dẫn cho các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của khu dân cư.  

1. Đại biểu tham dự ngày hội.jpg
1. Đại biểu tham dự ngày hội

Đồng thời, đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc như tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn, thông qua các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các đoàn thể Nhân dân, hệ thống băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động…tuyên truyền, phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân ở khu dân cư tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải; tạo cảnh quan sáng xanh - sạch - đẹp trong khu dân cư tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân khi tham gia ngày hội.

2. Thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Tẻo nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.jpg
2. Thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Tẻo nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác tổ chức Ngày hội được phối hợp tổ chức chu đáo, chất lượng tổ chức ngày càng được nâng cao cả về phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn; tập trung ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", nay là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; trao đổi, thảo luận nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của khu dân cư; lắng nghe ý kiến của Nhân dân; Biểu dương khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu. Phát động thi đua và tổ chức ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ của năm sau. Phần hội với các hoạt động VH-VN, TD-TT phong phú, đặc sắc do bà con trong thôn tự biên, tự diễn. 

3. Bà Lê Thị Phượng trưởng ban CTMT Thôn Trịnh thôn Báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.jpg
3. Bà Lê Thị Phượng trưởng ban CTMT Thôn Trịnh thôn Báo cáo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc MTTQ xã Hoằng Phú đã trao tặng 01 xuất quà cho Mẹ VNAH Lê Thị Tẻo và 50 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 200 000đ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.

4. Trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.jpg
4. Trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Kết thúc ngày hội, 5/5 khu dân cư xã Hoằng Phú đã tổ chức bữa cơm đoàn kết ngay tại nhà văn hóa thôn để mọi người trong thôn, từ già đến trẻ, từ cán bộ đến người dân, con em xa quê có dịp được quây quần, vui vẻ bên nhau./.

 

Hải Yến - Chủ tịch MTTQ xã Hoằng Phú

Các tin khác