Xã Hoằng Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở năm 2023.

Đăng lúc: 14:52:45 13/04/2023 (GMT+7)

Xã Hoằng Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở năm 2023.

Nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Ngày 12/4/2023, Xã Hoằng phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở năm 2023. Tới dự có Đồng chí Đoàn Văn Bằng Trưởng phòng Tư pháp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ, công chức xã Hoằng Phú, các ông bà là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và các thành viên tổ hòa giải cơ sở.

1. Đồng chí Đoàn Văn Bằng Trưởng phòng Tư pháp huyện truyền đạt nghiệp vụ kỹ năng hòa giải ở cơ sở.jpg
1. Đồng chí Đoàn Văn Bằng Trưởng phòng Tư pháp huyện truyền đạt nghiệp vụ kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Đoàn Văn Bằng Trưởng phòng Tư pháp huyện truyền đạt, phân tích, hướng dẫn cụ thể những nội dung cơ bản của pháp luật; nghiệp vụ kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Thực hành giải quyết một số tình huống, các phương pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.

2. Đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã truyền đạt Luật Dân chủ cơ sở.jpg
2. Đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã truyền đạt Luật Dân chủ cơ sở

Tiếp đến, Hội nghị được nghe đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã truyền đạt một số nội dung điều luật trong đó có Luật Dân chủ cơ sở; các vấn đề thực thi pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023.

3. Đại biểu tham dự.jpg
3. Đại biểu tham dự
4. Đại biểu tham dự.jpg
5. Đại biểu tham dự.jpg

Hội nghị đã góp phần quan trọng trong việc giúp đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Hoằng Phú nắm chắc được kỹ năng tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củ Nhà nước đến với nhân dân góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương./. 

Hải Yến Chủ tịch MTTQ xã Hoằng Phú