NHỮNG TIỆN ÍCH MÀ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC HƯỞNG KHI THỰC HIỆN 02 DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MAI TÁNG.

Đăng lúc: 16:40:29 30/05/2024 (GMT+7)

NHỮNG TIỆN ÍCH MÀ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC HƯỞNG KHI THỰC HIỆN 02 DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MAI TÁNG.

NHỮNG TIỆN ÍCH MÀ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC HƯỞNG KHI THỰC HIỆN 02 DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH - ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ - XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ - HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MAI TÁNG.

 

 

            Kể từ ngày 20/7/2023, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thống nhất, đồng bộ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông thuộc Đề án 06 gồm: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng, gọi tắt là thủ tục liên thông khai sinh - khai tử. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện liên thông khai sinh, khai tử được 45.965 hồ sơ, 100% các đơn vị cấp xã đều đã triển khai thực hiện và có hồ sơ phát sinh trên hệ thống. Nhiều đơn vị triển khai tốt như: Thành phố Thanh Hóa: 4.967 hồ sơ; thị xã Nghi Sơn: 3.421 hồ sơ; huyện Thọ Xuân: 3.219 hồ sơ; huyện Hoằng Hóa: 3.232 hồ sơ…

https://conganthanhhoa.gov.vn/upload/81582/fck/pc06chung/2024_05_19_15_52_521.jpg

Hình ảnh minh họa Liên thông điện tử thực hiện thủ tục khai sinh, khai tử

          Việc thực hiện 02 dịch vụ công liên thông đã giúp người dân giảm thời gian đi lại để nộp hồ sơ, người dân chỉ cần trực tiếp đến một đầu mối để nộp hồ sơ và nhận kết quả, thay vì phải đi lại nhiều cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính như trước đây.

          Ngoài ra, việc thực hiện liên thông điện tử đối với hai (02) nhóm thủ tục hành chính này sẽ cắt giảm hoặc tái sử dụng lại (theo hướng người dân chỉ khai báo thông tin, giấy tờ một lần) đối với tối thiểu 09 loại giấy tờ, gồm: 02 mẫu đơn, tờ khai, Danh sách, giấy báo tử, sổ bảo hiểm xã hội, giấy chứng sinh, trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định, bảng kê các nội dung giám định, các loại giấy tờ tùy thân phải xuất trình (chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân…) và 06 trường thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, trong đó có nhiều trường thông tin trùng lặp. Ước tính sơ bộ chi phí tiết kiệm khoảng 331 tỷ đồng/năm; trường hợp áp dụng chữ ký số trên ứng dụng của thiết bị di động giúp triển khai dịch vụ công toàn trình (mức độ 4) thì chi phí tiết kiệm được sẽ là 358,1 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, còn giúp giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết; rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục được tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ; đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; góp phần thúc đẩy hình thành công dân số, xã hội số. 

          Thời gian tới, để triển khai hiệu quả việc liên thông các thủ tục hành chính nhằm hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu, gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân, Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về 02 dịch vụ công Đăng ký khai sinh - đăng ký khai tử - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí./.