Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTMã thủ tụcTên thủ tụcLĩnh vựcTải về
1DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HOẰNG PHÚ
21.008838.000.00.00.H56Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi íchKhoa học công nghệ và Môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen
31.008603.000.00.00.H56Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thảiThuế
41.008364.000.00.00.H56Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19Việc làm
51.000489.000.00.00.H56Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong nămGiảm nghèo
61.000506.000.00.00.H56Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong nămGiảm nghèo
71.002440.000.00.00.H56Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tếNgười có công
81.002429.000.00.00.H56Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đàyNgười có công
91.002377.000.00.00.H56Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binhNgười có công
101.004964.000.00.00.H56Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chiaNgười có công
111.002745.000.00.00.H56Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩNgười có công
122.002307.000.00.00.H56Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binhNgười có công
131.008903.000.00.00.H56Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng.Thư viện
141.008902.000.00.00.H56Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồngThư viện
152.001023.000.00.00.H56Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổiHộ tịch
162.001810.000.00.00.H56Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Giáo dục và Đào tạo
171.004441.000.00.00.H56Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu họcGiáo dục và Đào tạo
181.004492.000.00.00.H56Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpGiáo dục và Đào tạo
191.004443.000.00.00.H56Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lạiGiáo dục và Đào tạo
201.004485.000.00.00.H56Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpGiáo dục và Đào tạo
211.008362.000.00.00.H56Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19Việc làm
221.005460.000.00.00.H56Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xãGiải quyết tố cáo
231.008170Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chi nhánh)Đất đai
241.007069Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh HóaThi đua - khen thưởng
251.008173Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Chi nhánh)Đất đai