Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Thị Yến
  Ngày sinh: 14/08/1983
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Chủ tịch UBMTTQ xã - Trưởng ban pháp chế HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Ngọc Đông
  Ngày sinh: 22/08/1989
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Quản lý NN
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
  Họ và Tên: Lê Thị Phương
  Ngày sinh: 13/08/1977
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Quản lý NN
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Thùy Loan
  Ngày sinh: 01/06/1991
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học tài chính ngân hàng
  Chức vụ : Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
  Họ và Tên: Lê Văn Đức
  Ngày sinh: 25/09/1977
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Quản lý NN
  Chức vụ : Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã
  Họ và Tên: Dương Công Thịnh
  Ngày sinh: 14/03/1983
  Quê quán: Phường tào Xuyên , Thành phố Thanh Hóa
  Thường trú: Phường tào Xuyên , Thành phố Thanh Hóa
  Trình độ : Trường Đại An ninh
  Chức vụ : Trưởng công an xã