Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Hồng
  Ngày sinh: 14/11/1980
  Quê quán: Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Lê Thị Thu Hằng
  Ngày sinh: 08/08/1983
  Quê quán: Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp
  Chức vụ : Phó chủ tịch UBND xã