Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Đình Ngọ
  Ngày sinh: 02/05/1979
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học kê toán
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Bá Toản
  Ngày sinh: 20/08/1982
  Quê quán: Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Quản lý NN
  Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Thị Yến
  Ngày sinh: 14/08/1983
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Chủ tịch UBMTTQ xã - Trưởng ban pháp chế HĐND xã