Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Đình Ngọ
  Ngày sinh: 02/05/1979
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học kê toán
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Thị Oanh
  Ngày sinh: 12/07/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học kế toán
  Chức vụ : Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Hồng
  Ngày sinh: 14/11/1980
  Quê quán: Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Xuân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp
  Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã