Truy cập

Hôm nay:
15
Hôm qua:
153
Tuần này:
278
Tháng này:
241
Tất cả:
102221

Ý kiến thăm dò

Hoằng Hóa: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngày 02/03/2016 14:48:58

Ngày 16/2/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dự chỉ đạo có đồng chí Phạm Bá Oai- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Tuấn An- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Đức Giang- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu- Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thế Cường- Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện thường trực Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện; đại diện Ban tổ chức Huyện ủy; Phòng nội vụ huyện. Thành phần tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Chu Thế Sâm- ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nội dung dự kiến số lượng, thành phần,cơ cấu đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo các ý kiến thảo luận và thống nhất tại hội nghị: Số lượng đại biểu được bầu là 45 đại biểu, trong đó Huyện ủy 4 đại biểu, HĐND huyện 4 đại biểu, UBND huyện 7 đại biểu, MTTQ-các đoàn thể 5 đại biểu, đơn vị sự nghiệp 3 đại biểu, lực lượng vũ trang 2 đại biểu, khối nội chính 2 đại biểu, tổ chức kinh tế 3 đại biểu, các xã, thị trấn 15 đại biểu. Để đảm bảo được thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021, tại hội nghị cũng đã thống nhất dự kiến số lượng đại biểu giới thiệu là 174 đại biểu với tỷ lệ bình quân gấp 3 lần so với số lượng đại biểu được bầu, trong đó Huyện ủy 12 đại biểu, HĐND và UBND hyện 31 đại biểu, MTTQ-các đoàn thể 15 đại biểu, đơn vị sự nghiệp 9 đại biểu, lực lượng vũ trang 6 đại biểu, tổ chức kinh tế 9 đại biểu, các xã, thị trấn 86 đại biểu.


Đồng chí Phạm Bá Oai- Tỉnh ủy viên-  Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Tại ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Bá Oai- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc giới thiệu đại biểu HĐND huyện cho các hội nghị hiệp thương phải dựa vào 6 văn bản luật và hướng dẫn: Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật bầu cử Quốc hội 13/2015, Hướng dẫn số 38 của Ban tổ chức Trung ương về công tác nhân sự bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021; thống nhất của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ; căn cứ biên chế hiện có của cơ quan hành chính Nhà nước; căn cứ vào tình hình thực tết của địa phương, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, thực hiện tốt mục đích, yêu cầu đề ra./.

 

Hoằng Hóa: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đăng lúc: 02/03/2016 14:48:58 (GMT+7)

Ngày 16/2/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoằng Hóa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dự chỉ đạo có đồng chí Phạm Bá Oai- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Tuấn An- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Đức Giang- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Xuân Thu- Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thế Cường- Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện thường trực Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện; đại diện Ban tổ chức Huyện ủy; Phòng nội vụ huyện. Thành phần tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Chu Thế Sâm- ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận nội dung dự kiến số lượng, thành phần,cơ cấu đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo các ý kiến thảo luận và thống nhất tại hội nghị: Số lượng đại biểu được bầu là 45 đại biểu, trong đó Huyện ủy 4 đại biểu, HĐND huyện 4 đại biểu, UBND huyện 7 đại biểu, MTTQ-các đoàn thể 5 đại biểu, đơn vị sự nghiệp 3 đại biểu, lực lượng vũ trang 2 đại biểu, khối nội chính 2 đại biểu, tổ chức kinh tế 3 đại biểu, các xã, thị trấn 15 đại biểu. Để đảm bảo được thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021, tại hội nghị cũng đã thống nhất dự kiến số lượng đại biểu giới thiệu là 174 đại biểu với tỷ lệ bình quân gấp 3 lần so với số lượng đại biểu được bầu, trong đó Huyện ủy 12 đại biểu, HĐND và UBND hyện 31 đại biểu, MTTQ-các đoàn thể 15 đại biểu, đơn vị sự nghiệp 9 đại biểu, lực lượng vũ trang 6 đại biểu, tổ chức kinh tế 9 đại biểu, các xã, thị trấn 86 đại biểu.


Đồng chí Phạm Bá Oai- Tỉnh ủy viên-  Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Tại ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Bá Oai- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc giới thiệu đại biểu HĐND huyện cho các hội nghị hiệp thương phải dựa vào 6 văn bản luật và hướng dẫn: Luật tổ chức Chính quyền địa phương, Luật bầu cử Quốc hội 13/2015, Hướng dẫn số 38 của Ban tổ chức Trung ương về công tác nhân sự bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021; thống nhất của Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ; căn cứ biên chế hiện có của cơ quan hành chính Nhà nước; căn cứ vào tình hình thực tết của địa phương, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, thực hiện tốt mục đích, yêu cầu đề ra./.