Hoằng Hoá – hoàn thành gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2021, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, bảo vệ.

Đăng lúc: 07:45:12 25/02/2021 (GMT+7)

 Ảnh 1.jpg
Để đảm bảo diện tích, năng xuất, sản lượng theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp huyện đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo cung ứng giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn quy trình thâm canh; tăng cường công tác kiểm tra, bám sát đồng ruộng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con cách chăm sóc và phòng chóng rét cho mạ; chỉ đạo nhân dân khơi thông hệ thống kênh mương, chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nên toàn bộ diện tích lúa vụ chiêm xuân năm 2021 đã được gieo cấy trong khung thời vụ tốt.
Ảnh 2.jpg
Để bảo đảm diện tích cây trồng sinh trưởng, phát triển kịp thời, nhất là đối với 6.169 ha lúa trên địa bàn toàn huyện, UBND huyện Hoằng Hóa chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa với phương châm “bón sớm, tập trung, nặng đầu nhẹ cuối”, kết hợp làm cỏ sục bùn, tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh sớm, đạt số nhánh hữu hiệu cao nhất. Bên cạnh đó, các phòng, ngành chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu, bệnh, phát sinh gây hại để có biện pháp phòng trừ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch có ích và giảm chi phí sản xuất. Chi nhánh thủy lợi huyện bảo đảm điều tiết nước hợp lý phục vụ chăm sóc lúa giai đoạn đẻ nhánh và cây trồng theo giai đoạn sinh trưởng, phát triển..., góp phần đạt mục tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt vụ chiêm xuân năm 2021 từ 47.400 tấn trở lên./.
Thanh Quý – Trung tâm VHTT TT&DL