Hội đồng nhân dân xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đăng lúc: 14:38:06 04/05/2021 (GMT+7)

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội đồng nhân dân xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chiều ngày 29/04/2021, tại hội trường UBND, Hội đồng nhân dân xã Hoằng Phú đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND xã  trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự, chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư Đảng ủy xã; tham gia hội nghị có toàn thể các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021,  một số cán bộ, công chức, BT chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế xã Hoằng Phú.
Đ/c Lê Đình Ngọ - BT Đảng ủy – CT.HĐND xã khai mạc hội nghị

 

 Nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, như phòng chống dịch covid -19 ,dịch bệnh gia súc,gia cầm…. nhưng HĐND xã đã nỗ lực với nhiều sáng tạo, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội đồng xã đã ban hành Nghị quyết về các mục tiêu kinh tế xã hội, nghị quyết về quyết toán  thu ngân sách cấp xã, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công, nghị quyết về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao . Nhìn chung, các Nghị quyết, Hội đồng nhân dân đã được cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng chính sách của nhà nước phù hợp với thực tế của địa phương, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Do đó nền kinh tế của địa phương trong nhiệm kỳ qua tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế : 19,5 % = 101 % KH, Tổng lương thực có hạt đạt : 2.975 tấn,  Bình quân lương thực đầu người đạt : 665 kg/người/năm,Bình quân giá trị đầu người đạt: 50.000.000đ /người/năm., do ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch cúm COVID 19, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt các mục tiêu kinh tế xã hội của xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các kỳ họp của HĐND xã được tổ chức đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, tăng cường thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Qua  kỳ họp đã ý kiến chất vấn, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giáo dục, an ninh trật tự, giải quyết các thủ tục hành chính và chính sách xã hội. các ý kiến đã được cá nhân, tập thể liên quan trả lời cụ thể, rõ ràng, có tính thuyết phục cao, được đa số đại biểu HĐND và cử tri chấp thuận. Các kỳ họp đều được trang âm trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của địa phương.

Trong thời gian 5 năm thường trực hội đồng nhân dân và các ban hội đồng nhân dân của xã đã tổ chức các cuộc giám sát. Nhìn chung hoạt động giám sát khảo sát đều đảm bảo chất lượng, nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực tài chính, ngân sách đất đai, các công trình xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế và thực hiện các chính sách xã hội của địa phương, đây là những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Kết quả cho thấy những tồn tại khó khăn, vướng mắc đã được các đối tượng chịu sự giám sát khắc phục theo chiều hướng tích cực có nhiều nút mở hiệu quả, sáng tạo: Số kiến nghị của đoàn giám sát được giải quyết trong 5 năm đạt 78%. Từ đó góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh chung của địa phương. 

Tại kỳ họp, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 và hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

     Đ/c: Lê Đình Ngọ- Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại buổi lễ
 

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư Đảng ủy xã đề nghị trong thời gian tới, HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã , đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, nâng cao hiệu quả giám sát và hoạt động giám sát; UBND cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế mà trọng tâm là phát triển thương mại dich vụ, huy động có hiệu quả các nguồn lực tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đồng thời quan tâm phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, gắn phát triển văn hóa với hoạt động kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng tại địa phương.

             

Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND  xã nhiệm kỳ 2016 - 2021./.
                                                                                Lê Thị Thúy - CC Văn hóa - Xã hội