XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 10:30:00 19/07/2021 (GMT+7)

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

XÃ HOẰNG PHÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 28/6/2021, HĐND xã Hoằng Phú, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Trịnh Thị Quế - TVHU - Trưởng ban dân vận huyện ủy - CT UBMTTQ huyện - Phó cụm kinh tế số 1,  và một số đồng chí khác được bầu tại khu vực; về phía xã có các đồng chí trong BTV đảng ủy - UBND xã - CT MTTQ xã, trưởng các đoàn thể, chủ tịch các hội đặc thù, cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng các thôn và 25 vị đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Hoằng Phú đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn xã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo.

                                  ông : Lê Đình Ngọ  - CT. HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026 phát biểu.

            Kỳ họp thứ Nhất, HĐND xã Hoằng Phú đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên Ủy ban xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, Ông Lê Đình Ngọ -  Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ CT HĐND xã, Ông Lê Bá Toản  tiếp tục được bầu giữ chức vụ PCT HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó bí thư đảng ủy - CT UBND xã  được bầu giữ chức vụ CT UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bà Lê Thị Thu Hằng - PCT UBND xã  được bầu giữ chức vụ PCT UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội HĐND xã khóa XXI và ủy viên ủy ban nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tất cả các chức danh được bầu với số phiếu đạt cao.


ông Nguyễn Văn Hồng-  được bầu Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú  khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026, phát biêủ  nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất

   Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp thứ nhất, các đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phú đã hứa sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn để xây dựng quê hương xã Hoằng Phú ngày càng phát triển./.

Lê Thị Thúy - Công chức VHXH