[Infographic] Hướng dẫn bầu cử đối với khu vực bỏ phiếu tại địa phương không có dịch Covid-19

Đăng lúc: 09:39:04 19/05/2021 (GMT+7)

(TTV) - Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 6329/UBND-VX hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dưới đây là hướng dẫn một số tình huống bầu cử đối với khu vực bỏ phiếu tại địa phương không có dịch Covid-19.

images5692283_Huong_dan_Bau_Cu_Vung_Khong_Co_Dich_SUA_2.jpeg