HĐND Hoằng Phú tổ chức kỳ họp thứ XV- khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng lúc: 09:11:26 12/01/2021 (GMT+7)

HĐND Hoằng Phú tổ chức kỳ họp thứ XV- khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 08/01/2021, Tại hội trường UBND xã Hoằng Phú, Hội đồng nhân dân xã Hoằng Phú đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ XV- khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Về dự kỳ họp có các  đại biểu HĐND xã  khóa XX, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế, và toàn thể cán bộ, công chức UBND.

                                                                       Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, Quốc phòng -An ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2021, Báo cáo công tác Tài chính -Ngân sách năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2021;tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2021; tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nghe UBMTTQ thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, của UBMTTQ đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy- sự điều hành của HĐND, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninhtrong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là sự bùng phát của đại dịch Covid - 19 , thiên tai thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các ngành đoàn thể và sự nổ lực cố gắng của cán bộ, nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, QP – AN được duy trì và đảm bảo.. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch luôn được quan tâm và thực hiện có hiệu quả; lĩnh vực văn hóa  xã hội: các hoạt động thông tin luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa để chuyển tải kịp thời tới cán bộ, nhân dân;  công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp hộ tịch luôn được thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới đáp ứng nhu cầu  giao dịch hành chính công của công dân được thuận lợi.

Đ/c Lê Thị Yến – CT MTTQ tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp

Đ/c Nguyễn Văn Hồng -CT UBND giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri

 Sau nghe các báo cáo và các tờ trình, kỳ họp dành thời gian  thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết và giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra của năm 2021. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- QP năm 2021 .

Đ/c Lê Đình NGọ –TV ĐU - BT  Đảng ủy phát biểu

Kỳ họp cũng được nghe ý kiến phát biểu của đ/c Lê Đình Ngọ  BT Đảng bộ. Đồng chí đã ghi nhận những kết quả cấp ủy, chính quyền đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đồng chí nêu ra một số nhiệm vụ cần tập triển khai thực hiện trong năm 2021 như: Cấp ủy chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cần bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 –-  2025 cụ thể hóa thành chương trình hành động có kế hoạch hàng năm tổ chức thực hiện; Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng lựa chọn những vùng thuân lợi có chính sách hỗ trợ cho nhân dân đầu tư sản xuất theo mô hình chất lượng hiệu quả; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản các dự án công trình trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, không kéo dài thời gian; Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác văn hóa xã hội, các đơn vị phố xây dựng phố kiểu mẫu, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm; Có kế hoạch đầu tư cho sự nghiệp y tế, giáo dục, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp; Công tác QP – AN phải giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tuần tra trấn áp tội phạm, chống lấn chiếm hành lang vỉa hè tạo cảnh quan đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp; MTTQ và các đoàn thể phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

Khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Tại kỳ họp, HĐND đã trao thưởng cho 7 tập thể vàhttp://butson.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/module/editor/fckeditor/editor/images/spacer.gif 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020.

Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh xã để phục vụ nhân dân theo dõi./.

                                                                                Lê Thị Thúy - CC Văn hóa - Xã hội