Ủy ban MTTQ Xã Hoằng Phú tổ chức các hoạt động thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Đăng lúc: 00:00:00 03/11/2023 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-MTTQ-BTT ngày 11/10/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Hoằng Hóa về việc tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và tiếp tục hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Sáng ngày 03/11/2023, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị, triển khai kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023. Dự và chỉ đạo có Đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã.

Ủy ban MTTQ Xã Hoằng Phú tổ chức các hoạt động thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-MTTQ-BTT ngày 11/10/2023 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Hoằng Hóa về việc tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023 và tiếp tục hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau". Sáng ngày 03/11/2023, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị, triển khai kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023. Dự và chỉ đạo có Đồng chí Lê Đình Ngọ Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã.

1. Đại biểu tham dự hội nghị triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023.jpg
1. Đại biểu tham dự hội nghị triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023

Để tăng sức lan tỏa cho CVĐ "Ngày vì người nghèo", Ủy ban MTTQ xã Hoằng Phú đã tập trung vào 2 hoạt động chính là thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và xây dựng Quỹ "Vì người nghèo". Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Hoằng phú, đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, báo cáo thường vụ Đảng ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, triển khai, phát động sâu rộng tạo ra phong trào thi đua trong các tầng lớn nhân dân; Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đài truyền thanh xã để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững, hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm "Vì người nghèo". Từ đó tạo ra những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm đối với người nghèo, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp để tham gia giúp đỡ người nghèo.

Ngoài việc thông tin trên loa truyền thanh của xã, BTT MTTQ xã còn chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"; các gia đình nghèo, đã vươn lên thoát nghèo bền vững và khu dân cư có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo...

2. Đc Lê Đình ngọ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ý phát biểu chỉ đạo hội nghị.jpg
2. Đc Lê Đình ngọ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ý phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đề nghị BTT MTTQ xã phải tích cực, thường xuyên tham mưu cho Đảng uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động trên địa bàn.Tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm "Vì người nghèo" coi việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo là một trong những nội dung để tăng cường đoàn kết, thể hiện lòng nhân ái, trách nhiệm đối với người nghèo.

Phấn đấu trong tháng cao điểm, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động có lương, lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; người lao động trong các doanh nghiệp ủng hộ ít nhất 1 ngày thu nhập. Các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng đợt vận động với khả năng, tấm lòng hảo tâm; và vận động nhân dân ủng hộ 20 000đ trở lên.

3. Đại biểu tham dự hội nghị ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2023..jpg
3. Đại biểu tham dự hội nghị ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2023.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, tin tưởng rằng CVĐ "Ngày vì người nghèo" năm 2023 sẽ có sức lan tỏa lớn, là cuộc vận động hợp với ý Đảng lòng dân, phát huy truyền thống " Đoàn kết, tương thân, tương ái" giúp đỡ cho người nghèo trong xã ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, vươn lên khá, giàu; xây dựng quê hương Hoằng Phú ngày càng phát triển bền vững./.

Hải Yến - Chủ tịch UB MTTQ xã Hoằng phú.

 

 

 

 

Các tin khác