Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng phú tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đăng lúc: 10:00:00 22/12/2022 (GMT+7)

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng phú tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 21/12/ 2022, Uỷ ban MTTQ xã Hoằng Phú tổ chức hội nghị tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đình Ngọ - Bí thư Đảng Ủy - CT HĐND xã; các đồng chí đại diện BTV Đảng ủy; HĐND; UBND; đại diện các tổ chức thành viên; và các ông, bà các ủy viên Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019-2024; Bà Lê Thị Yến - CT.UBMTTQVN xã chủ trì hội nghị.

1. Đại biểu tham dự hội nghị.jpg
1. Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Thay mặt BTT MTTQ xã Bà Lê Thị Yến CT.UBMTTQVN xã báo cáo công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023:

2. Bà Lê Thị Yến Chủ tịch MTTQ xã Báo cáocông tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.jpg
2. Bà Lê Thị Yến Chủ tịch MTTQ xã Báo cáocông tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023

Trong năm 2022, Uỷ ban MTTQ xã Hoằng Phú luôn chú trọng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia và đạt hiệu quả cao. MTTQ xã đã làm tốt công tác an sinh xã hội ra lời kêu gọi ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" và " Quỹ Từ thiện nhân đạo" với số tiền gần 40 triệu đồng  để giúp đỡ các gia đình khó khăn, ốm đau hoạn nạn; phối hợp với MTTQ Huyện trao tặng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, 01 hộ nạn nhân chất độc da cam do Huyện Điện bàn trao tặng với số tiền gần 150 triệu đồng. Thường xuyên coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có 5/5 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (đạt tỷ lệ 100%). Phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên đán với hơn 600 xuất quà trị giá trên 200 triệu đồng.

3. Bà Nguyễn Thị Thoa đại biểu Thôn Phú thượng 2 phát biểu tham luận tại Hội nghị.jpg
3. Bà Nguyễn Thị Thoa đại biểu Thôn Phú thượng 2 phát biểu tham luận tại Hội nghị

Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến đối với cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; những ý kiến của cử tri do MTTQ tổng hợp đã phản ánh một cách toàn diện đến cấp ủy, chính quyền; giúp cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của nhân dân.Trong năm MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 10 cuộc TXCT trước kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức 02 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; tổ chức 01 cuộc giám sát về công tác chi trả cho các đối tượng bị cách ly tập trung và cách ly tại nhà đến hết ngày 31/12/2022; ban hành kế hoạch Hướng dẫn bầu thành công Ban TTND xã nhiệm kỳ 2022-2024. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

4. Đồng chí Lê Đình Ngọ – Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã Phát biểu chỉ đạo hội nghị.jpg
4. Đồng chí Lê Đình Ngọ – Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã Phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị: Đồng chí Lê Đình Ngọ - Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã đề nghị Mặt trận xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã tới quần chúng nhân dân. Đồng chí yêu cầu Mặt trận và các tổ chức thành viên tiết tục triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo kế hoạch đã được cấp ủy phê duyệt; nội dung giám sát phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương,  nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; đổi mới phương pháp giám sát, hạn chế tính hình thức.

5. Đồng chí Lê Đình Ngọ – Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã trao Kỷ niệm chương của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ông Lê Xuân Trường ủy viên UB MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019-2024.jpg
5. Đồng chí Lê Đình Ngọ – Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND xã trao Kỷ niệm chương của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ông Lê Xuân Trường ủy viên UB MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019-2024

Tại Hội nghị Tổng kết, UBMTTQ xã đã trao tặng Kỷ niệm chương của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ông Lê Xuân Trường ủy viên UB MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019-2024 đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; tặng giấy khen cho 2 tập thể và 15 cá  nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

 6. Đồng chí Lê Thị Oanh Phó Bí thư Đảng ủy xã Trao giấy khen của UB MTTQ xã cho Ban CTMT Thôn Phú thượng 1 và thôn Phú thượng 2 đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.jpg
6. Đồng chí Lê Thị Oanh Phó Bí thư Đảng ủy xã Trao giấy khen của UB MTTQ xã cho Ban CTMT Thôn Phú thượng 1 và thôn Phú thượng 2 đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022
.

7. Đồng chí Lê Thị Yến CT MTTQ và Đồng chí Lê Thị Thu Hằng PCT UBND xã Trao giấy khen của UB MTTQ xã cho 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022.jpg
7. Đồng chí Lê Thị Yến CT MTTQ và Đồng chí Lê Thị Thu Hằng PCT UBND xã Trao giấy khen của UB MTTQ xã cho 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022

Năm 2023, UB MTTQ xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới .

             Hải Yến Chủ tịch MTTQ xã Hoằng Phú./.