DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Đăng lúc: 22:32:20 14/04/2023 (GMT+7)

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triểnứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơquan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chínhphủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước,phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạtđộng của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Việc ứng dụng dịch vụcông trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cáchhành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Áp dụng dịch vụ công trực tuyến sẽgiúp cơ quan nhà nước giảm thiểu được áp lực công việc, giải quyết công việcnhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Tăng tính công khai, minh mạch củathủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết chúng ta cần phải hiểu một số khái niệm cơ bản sau:

-   Dịch vụ công trực tuyến là:dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ, cụ thể:

-   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ cácthông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tụchành chínhđó.

-   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 vàcho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan,tổ chức cung cấp dịch vụ.

-   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan,tổ
chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịchvụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

-   Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang tập trung thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và được công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tại địa chỉ:https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/

Đối với các thủ tuc hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4, thì tổ chức, người dân và doanh nghiệp có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày với các cơ quan hành chính nhà nước tại bất cứ đâu, chỉ cầncó kết nối internet, trên một địa chỉ duy nhất là Cổng dịch vụ công trực tuyến củatỉnh:https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/.

Nếu trước đây, muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quannhà nước chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay, với phương thức Dịch vụ công trựctuyến mức độ 3, 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịchvụ (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều lợi ích như: tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại; làm chủ được thời giannộp hồ sơ; chi phí gián tiếp trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiều,quan liêu, phiền hà….Ngoài ra,thông qua mạng internet, tổ chức, người dân, doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết được hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý.Ngày gửi, hồ sơ gửi đã đúng chưa, hồ sơ cần bổ sung (nếu thiếu), ngày nhận kết quả...được hiển thị minh bạch rõ ràng.

                                   

                                                              Lê Thị Nhàn- Văn phòng- TK xã