Truy cập

Hôm nay:
115
Hôm qua:
148
Tuần này:
567
Tháng này:
2061
Tất cả:
83733

Ý kiến thăm dò

công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 9 năm 2019

Ngày 07/10/2019 16:35:39

TTHC

         UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG PHÚ

     BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

       

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (tháng 9 năm 2019)

Từ ngày 01 đến 30 tháng 9 năm 2019

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

 

 

 

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

 

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

 

I

Lĩnh vực: Hộ tịch

 

1

 

Trịnh Thị Mai

04/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

06/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

Nguyễn Thị Hạnh

04/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

06/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3

 

Lê Văn Tuyến

25/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

05/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

4

 

Định Thị Thoa

16/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

16/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

5

 

Lê Thị Hà

16/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

16/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

6

 

Lê Thị Xuân

16/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

16/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

7

 

Lê Văn Dương

20/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

20/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

8

 

Lê Văn Hưng

20/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

25/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

9

 

Lê Thị Hiền

20/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

20/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

10

 

Lê Thị Trang

20/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

20/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

11

 

Lê Văn Tuyến

23/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

23/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

12

 

Lê Thị Hoàng Yến

23/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

23/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

13

 

Lê Văn Dũng

23/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

23/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

14

 

Lê Đình Độ

23/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

23/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

15

 

Lê Khắc Quyết

24/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

24/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

16

 

Lê Đình Độ

24/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

24/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

17

 

Lê Thị Hải

25/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

25/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

18

 

Nguyễn Thị Huyền Trang

26/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

26/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

19

 

Lê Bá Công

26/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

26/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

20

 

Nguyễn Đức Chính

27/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

27/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

21

 

Lê Đình Thao

30/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

30/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

22

 

Lê Thị Dung

30/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

30/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

I

Lĩnh vực: Người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Lê Văn Nha

30/9/2019

Phạm Thị Duyên

5/10/2019

 

 

 

x

 

 

Tuyết

MTP

 

II

Lĩnh vực: BTXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Lê Thị Tương

30/9/2019

Phạm Thị Duyên

5/10/2019

 

 

 

x

 

 

Chính

MTP

 

I

Lĩnh vực: Đăng ký quản lý cư trú

1

 

Nguyễn Phúc  An

05/09/2019

Lê Bá Toản

05/09/2019

x

 

 x

 x

 

 

 

 

2

 

Lê Đình Bảo Long

05/09/2019

Lê Bá Toản

05/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

3

 

Lê Minh Đại

09/09/2019

Lê Bá Toản

09/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

4

 

Lê Minh Châu

09/09/2019

Lê Bá Toản

09/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

5

 

Lê Trúc Linh

17/09/2019

Lê Bá Toản

17/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

6

 

Lê Phương Anh

23/09/2019

Lê Bá Toản

23/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

7

 

Lê Nguyên Khang

24/09/2019

Lê Bá Toản

24/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

8

 

Lê Khắc Duy

24/09/2019

Lê Bá Toản

24/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

9

 

Nguyễn Minh Anh

26/09/2019

Lê Bá Toản

26/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

10

 

Lê Đình Đăng Khoa

30/09/2019

Lê Bá Toản

30/09/2019

 x

 

x

 x

 

 

 

 

                                               

 

 

II

Lĩnh vực: Cấp giấy làm căn cước CD

1

 

Lê Bá Ánh

05/09/2019

Lê Bá Toản

 

x

 

x

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

công khai kết quả giải quyết TTHC tháng 9 năm 2019

Đăng lúc: 07/10/2019 16:35:39 (GMT+7)

TTHC

         UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG PHÚ

     BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 

       

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (tháng 9 năm 2019)

Từ ngày 01 đến 30 tháng 9 năm 2019

 

TT

Mã hồ sơ hành chính

 

 

 

Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

 

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

 

I

Lĩnh vực: Hộ tịch

 

1

 

Trịnh Thị Mai

04/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

06/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

Nguyễn Thị Hạnh

04/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

06/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3

 

Lê Văn Tuyến

25/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

05/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

4

 

Định Thị Thoa

16/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

16/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

5

 

Lê Thị Hà

16/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

16/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

6

 

Lê Thị Xuân

16/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

16/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

7

 

Lê Văn Dương

20/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

20/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

8

 

Lê Văn Hưng

20/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

25/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

9

 

Lê Thị Hiền

20/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

20/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

10

 

Lê Thị Trang

20/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

20/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

11

 

Lê Văn Tuyến

23/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

23/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

12

 

Lê Thị Hoàng Yến

23/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

23/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

13

 

Lê Văn Dũng

23/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

23/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

14

 

Lê Đình Độ

23/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

23/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

15

 

Lê Khắc Quyết

24/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

24/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

16

 

Lê Đình Độ

24/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

24/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

17

 

Lê Thị Hải

25/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

25/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

18

 

Nguyễn Thị Huyền Trang

26/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

26/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

19

 

Lê Bá Công

26/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

26/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

20

 

Nguyễn Đức Chính

27/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

27/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

21

 

Lê Đình Thao

30/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

30/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

22

 

Lê Thị Dung

30/9/2019

Trịnh Văn Quỳnh

30/9/2019

 

 

 

x

 

 

 

 

 

I

Lĩnh vực: Người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Lê Văn Nha

30/9/2019

Phạm Thị Duyên

5/10/2019

 

 

 

x

 

 

Tuyết

MTP

 

II

Lĩnh vực: BTXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Lê Thị Tương

30/9/2019

Phạm Thị Duyên

5/10/2019

 

 

 

x

 

 

Chính

MTP

 

I

Lĩnh vực: Đăng ký quản lý cư trú

1

 

Nguyễn Phúc  An

05/09/2019

Lê Bá Toản

05/09/2019

x

 

 x

 x

 

 

 

 

2

 

Lê Đình Bảo Long

05/09/2019

Lê Bá Toản

05/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

3

 

Lê Minh Đại

09/09/2019

Lê Bá Toản

09/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

4

 

Lê Minh Châu

09/09/2019

Lê Bá Toản

09/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

5

 

Lê Trúc Linh

17/09/2019

Lê Bá Toản

17/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

6

 

Lê Phương Anh

23/09/2019

Lê Bá Toản

23/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

7

 

Lê Nguyên Khang

24/09/2019

Lê Bá Toản

24/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

8

 

Lê Khắc Duy

24/09/2019

Lê Bá Toản

24/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

9

 

Nguyễn Minh Anh

26/09/2019

Lê Bá Toản

26/09/2019

 x

 

 x

 x

 

 

 

 

10

 

Lê Đình Đăng Khoa

30/09/2019

Lê Bá Toản

30/09/2019

 x

 

x

 x

 

 

 

 

                                               

 

 

II

Lĩnh vực: Cấp giấy làm căn cước CD

1

 

Lê Bá Ánh

05/09/2019

Lê Bá Toản

 

x

 

x

x

 

 

 

 

2